Nieuws

Overzicht van de stand van zaken van de aan de Eerste Kamer gedane toezeggingen

Geplaatst: 07 september 2019
Kenmerk: 2019.21208

Overzicht van de stand van zaken van de aan de Eerste Kamer gedane toezeggingen

In zijn brief van 2 september 2019, nr. 2019-0000142945, heeft de Minister van Financiën een overzicht verstrekt van de stand van zaken van de aan de Eerste Kamer gedane toezeggingen. Wij verwijzen naar punt 10 inzake belastingrente en punt 22 inzake btw en denksporten.

Overzicht reactietabel:

 1. Evaluatie Wet houdbare overheidsfinanciën
 2. Evaluatie wet schatkistbankieren zonder horizonbepaling
 3. Toepassing sanctie-instrument Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit.
 4. Btw-behandeling DC - en DB-regelingen
 5. Tussenlaag zzp-regeling
 6. Openbaarheid kern van overeenkomst
 7. Inschatting aandeel schijnzelfstandigheid bij formele evaluatie na drie jaar
 8. Budgettaire norm voor ontwikkeling zorguitgaven onderzoeken
 9. Jaarlijks informeren over pensioenen in eigen beheer directeuren/grootaandeelhouders
 10. Belastingrente koppelen aan reëel rendement
 11. Actuele indicatoren voor inkomensgelijkheid aanbieden
 12. De Kamer informeren over hoe de 'doenvermogenstoets' wordt gebruikt bij het wijzigen van belastingwetgeving
 13. Aanbieden berekening Planbureau inzake houdbaarheidstekort
 14. Onderzoeksresultaten WRR en SER inzake zorgkosten aanbieden
 15. Integreren "brede welvaart"
 16. De Kamer schriftelijk informeren inzake het vestigingsbeleid van de regering
 17. Onderzoek doen naar mogelijke verkleining marginale druk tussen een- en tweeverdieners
 18. Aanbieden jaarlijkse cijfers CPB inzake marginale belastingdruk
 19. De Kamer informeren inzake de koopkrachteffecten van de energietransitie
 20. De Kamer informeren inzake afschaffing van de bpm-teruggaafregeling
 21. De Kamer informeren inzake de gesprekken met aanbieders van sportweddenschappen
 22. De Kamer nader informeren met betrekking tot de btw op denksporten