Nieuws

Minimapas, stadspas, stads- en kortingpas

Geplaatst: 24 december 2018
Kenmerk: 2018.04941

Minimapas, stadspas, stads- en kortingpas

De regeling inzake de heffing van btw met betrekking tot vouchers, waardebonnen en zegels is aangepast. In zijn Besluit van 14 december 2018, nr. BLKB 2018-217731 geeft de Staatssecretaris van Financiën nadere aanwijzingen.

1. Voucher

De Staatssecretaris van Financiën geeft in zijn Besluit een uitgebreide toelichting op de begrippen ‘Vouchers’, “Zegels’ en ‘Waardebonnen’.

Een voucher is een instrument dat als tegenprestatie of gedeeltelijke tegenprestatie voor goederenleveringen of diensten ingewisseld of gebruikt kan worden. De te verrichten goederenlevering of dienst, of de identiteit van de potentiële verrichters ervan, staan vermeld op de voucher of in de bijbehorende documentatie (zoals de algemene voorwaarden). Daarnaast staan daar ook de voorwaarden voor het gebruik ervan vermeld. Hiermee onderscheidt een voucher zich van een algemeen betaalmiddel.

Een voucher onderscheidt zich van een waardebon, omdat de consument de voucher kan inwisselen of gebruiken zonder dat bijbetaling is vereist. Wel kan de consument kiezen voor een duurder goed of dienst, waardoor alsnog een bijbetaling nodig is. De voucher wordt dan als gedeeltelijke tegenprestatie gebruikt. Bij een waardebon is altijd bijbetaling noodzakelijk.

Voor raadplegen Besluit inzake vouchers, waardebonnen en zegels: klik hier

2. Gemeentelijke praktijk

Het Besluit heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke praktijk. In het kader van het minimabeleid verstrekken gemeenten, of andere instellingen namens de gemeente, (gratis) kortingkaarten c.q. een minimapas, stadspas, stads- en kortingpas, u-pas, aan inwoners met een beperkt of een minimuminkomen zoals inwoners met een zorgvraag, alleenstaanden met en zonder kinderen, stellen met kinderen, statushouders. Ook kunnen gemeenten passen verstrekken aan jeugdige inwoners. Met de jeugdpas kunnen de jeugdige inwoners al dan niet tegen betaling goederen en diensten kopen.

3. Taxnavigator

Wij werken dit onderwerp verder uit in de modellabelling. Welke vouchers, kortingspassen, waardebonnen verstrekt uw gemeente? Voor meer informatie zie onder 6.3.08 van de modellabelling op Taxnavigator: klik hier