Nieuws

Voorkom belastingrente – betaal uw suppletie 2019 voor 1 april 2020!

Geplaatst: 04 maart 2020
Kenmerk: 2020.03719

Voorkom belastingrente – betaal uw suppletie 2019 voor 1 april 2020!

Gemeenten zijn bezig met het opstellen van de jaarrekening. Soms blijkt dat teveel btw is afgetrokken op de btw-aangifte. Onder voorwaarden kan heffing van belastingrente worden voorkomen.

  • Vanaf 1 januari 2018 is geen papierencorrectie meer mogelijk! Vanaf 1 januari 2018 kan een gemeente een correctie op de btw-aangifte (‘suppletie’) alleen nog maar digitaal doorgeven via de site van de Belastingdienst of eigen software. Voor het indienen van een suppletieaangifte kan het digitale formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ worden gebruikt. Dit formulier verschijnt als u met de inloggegevens van de gemeente inlogt. Het suppletieformulier kan worden gebruikt als uw gemeente teveel belasting in aftrek heeft genomen of heeft voldaan.
  • Wijzigingen doorgeven hoeft trouwens niet altijd met een suppletie. Als u minder dan € 1000 hoeft te voldoen kan de suppletie ook in de eerstvolgende btw-aangifte worden gedaan. Maak ter zake wel een duidelijke aantekening in uw administratie.
  • Om de verschuldigdheid van belastingrente te vermijden moet niet alleen de verschuldigde btw worden aangegeven maar ook worden betaald aan de Belastingdienst. Heeft uw gemeente teveel btw voldaan en wordt verzocht om teruggaaf dan wordt geen belastingrente vergoed.
  • Sinds 2012 bestaat de wettelijke verplichting om de Belastingdienst te informeren wanneer men kennis heeft van het feit dat te weinig belasting is voldaan. Zie artikel 10a Algemene wet inzake rijksbelastingen.
  • Omdat sprake is van een vrijwillige verbetering is het volgens Taxnavigator niet gepast dat een boete wordt opgelegd. Een belastingplichtige heeft het recht om fouten zonder boete te kunnen herstellen. Met name vanwege het dat btw-ondernemers onbezoldigd belastingontvangers voor de Rijksoverheid zijn.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.