Nieuws

Parkeren en btw: een update

Geplaatst: 09 augustus 2017
Kenmerk: 2017.03094

Parkeren en btw: een update

Met betrekking tot parkeren en btw lopen verschillende procedures. Wij hebben voor u een kort overzicht gemaakt van de relevante aspecten op het gebied van btw en het BTW-compensatiefonds.

1. Straatparkeren

Ter zake van het parkeren langs de openbare weg c.q. het straatparkeren speelt de vraag of de Nederlandse gemeenten handelen als overheid dan wel als btw-ondernemer. Handelt de gemeente als overheid dan is de parkeerbelasting c.q. de opbrengst niet belast met btw en kan de btw op de kosten worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds.

Twee automobilisten nemen het standpunt in dat gemeenten ter zake van het parkeren langs de openbare weg in concurrentie treden met parkeergarages en daarom aan de automobilisten een factuur met btw moeten uitreiken. De automobilisten willen een btw-factuur en geen naheffingsaanslag parkeerbelasting. Gerechtshof Arnhem oordeelt in zijn uitspraak van 18 mei 2016, nr. 15/00019, dat de gemeente Groningen ter zake van het tegen het betalen van parkeerbelasting geven van gelegenheid om te parkeren langs de openbare weg als overheid handelt en dat de gemeente Groningen geen btw-factuur behoeft uit te reiken aan de betrokken automobilist. Rechtbank Arnhem oordeelt in zijn uitspraak van 3 november 2016, nr. AWB 15/2830, daarentegen dat de gemeente Arnhem bij het geven van gelegenheid tot parkeren langs de openbare weg als btw-ondernemer handelt en wel een btw-factuur moet uitreiken.

Wij zijn benieuwd welke fiscale weg de Hoge Raad uiteindelijk inslaat. Nadere studie van het arrest van het Hof van Justitie van 19 januari 2017 in de zaak C-344/15 (National Roads Authority) leert dat de zaak heel genuanceerd ligt. De gemeente heeft ter zake van het straatparkeren meerdere petten op en biedt enerzijds parkeerplaatsen aan maar heeft ter zake van het geven van gelegenheid tot parkeren ook een sturende rol.

2. Combikaartje

De gemeente Utrecht biedt bezoekers van de stad een zogenoemd combikaartje aan. Bezoekers kunnen op een P + R parkeren en daarnaast met het combikaartje naar en door de stad en naar IJsselstein en Nieuwegein reizen. In eerste instantie heeft de gemeente met de Belastingdienst afgesproken dat het combikaartje een vervoersprestatie betreft en de gemeente over de vergoeding 6% btw moet voldoen. Later werd de afspraak c.q. overeenkomst met de Belastingdienst ingetrokken. Rechtbank Gelderland oordeelt in zijn uitspraak van 4 augustus 2016, nr. AWB 15 /4218, dat de gemeente Utrecht een parkeerdienst verleent. De gemeente heeft beroep bij het Gerechtshof ingesteld. Inmiddels heeft de zitting in het kader van het hoger beroep bij het Gerechtshof plaatsgevonden.

3. Parkeren bij een attractiepark, natuurpark of dierentuin

Ook bij attractieparken, natuurparken en dierentuinen speelt een btw-vraagstuk inzake parkeren. Het verlenen van toegang tot een dierentuin, attractiepark of natuurpark is belast met 6% btw. Het tegen vergoeding geven van gelegenheid tot parkeren is volgens de Belastingdienst belast met 21% btw. Volgens de exploitanten van de parken en dierentuinen betreft het parkeren een bijkomende prestatie die het bezoeken van het park of de dierentuin aantrekkelijker moet maken. Het geven van gelegenheid tot parkeren moet de hoofdprestatie aantrekkelijker maken. Het parkeren moet daarom worden belast met 6% btw.

Op dit moment lopen verschillende procedures. Rechtbank Den Haag oordeelt in zijn uitspraak van 25 mei 2017, nr. AWB 16/4500 dat het geven van gelegenheid tot parkeren bij een dierentuin een bijkomende prestatie betreft die is belast met 6% btw. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt in zijn uitspraak van 28 juni 2017, nr. BRE/16/8468, dat het geven van gelegenheid tot parkeren bij een attractiepark is belast met 21% btw. Rechtbank Gelderland oordeelt in zijn uitspraak van 21 maart 2017, nr. AWB 16/14, AWB 16/15 en AWB 16/16 dat het geven van gelegenheid tot parkeren bij een vakantie- en waterpark is belast met 6% btw. Wij nemen aan dat partijen zullen doorprocederen tot en met de Hoge Raad!  

De procedures zijn ook van belang voor de gemeentelijke praktijk. Veel gemeenten geven tegen vergoeding gelegenheid tot parkeren bij een evenement dat is belast met 6% btw zoals gemeentelijke zwembaden en recreatieplassen, het geven van gelegenheid tot sportbeoefening, theater, musea en culturele evenementen. Als uw gemeente ter zake van het verlenen van parkeren bij voormelde accommodaties 21% btw voldoet kan mogelijk een belastingbesparing worden gerealiseerd. Wij adviseren uw gemeente om met de bevoegde inspecteur afspraken te maken hoe u een positieve uitkomst van de procedure ook voor uw gemeente kan laten gelden.    

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist en belastingadviseur