Nieuws

Vpb: Voortgang Vpb-dossier: Reclameconcessies

Geplaatst: 03 september 2020
Kenmerk: 2020.31050

Vpb: Voortgang Vpb-dossier: Reclameconcessies

Bericht 3 september 2020: Berichtnummer: Taxnavigator 2020.521

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de ontwikkelingen inzake het gemeentelijk Vpb-dossier.

De Belastingdienst lijkt zich met betrekking de Vpb-plicht van gemeenten te concentreren op het gemeentelijke grondbedrijf en reclameconcessies.

1. Reclameconcessies

Een reclameconcessie verstrekt de exploitant c.q. de concessiehouder de bevoegdheid om in het openbaar gebied van de gemeente abri’s met reclame, driehoeksborden, reclame aan lichtmasten en andere reclameobjecten te plaatsen. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat gemeenten vennootschapsbelasting moeten betalen ter zake van het financieel overschot dat met de reclameconcessie(s) wordt gerealiseerd.

2. Vragen Belastingdienst inzake reclameconcessies

De Belastingdienst heeft de afgelopen maanden ter zake van reclameconcessies vragenbrieven gestuurd naar gemeenten. De Belastingdienst wil van de gemeente een afschrift van de concessieovereenkomsten ontvangen. Voorts wil de Belastingdienst een volledig overzicht ontvangen van alle reclameobjecten ter zake waarvan de gemeente een concessieovereenkomst heeft gesloten. Verder wil de Belastingdienst vernemen of de gemeente reclameobjecten in eigendom heeft. De gemeente moet een overzicht verstrekken van gemeentelijke tijdsbesteding c.q. de fte’s die in het kader van het gemeentelijk reclamebedrijf worden besteed. Hoeveel tijd en wie houdt zich bezig met het beheren van de contracten c.q. de concessies, het reguleren van alle vormen van (illegale) reclame in de openbare ruimte en met het schrijven en evalueren van gemeentelijk beleid inzake reclame. Ook wil de Belastingdienst vernemen of de gemeente als btw-ondernemer handelt met betrekking tot de reclameconcessies c.q. of de gemeente in verband met het innen van de concessievergoeding facturen met btw uitreikt aan de exploitant c.q. de concessiehouder. De Belastingdienst wil verder een overzicht ontvangen van de kosten die jaarlijks zijn gemaakt in het kader van de reclameactiviteit. Daarnaast moet de gemeente een overzicht verschaffen van de opbrengsten die per jaar zijn ontvangen.

3. Proefprocedures

Zoals wij begrijpen moeten een aantal gemeenten nog een gecorrigeerde aangifte vennootschapsbelasting indienen in verband met reclameconcessies, een aantal gemeenten buigt zich over de openingsbalans inzake reclameconcessies, een aantal gemeenten moet nog vragenbrieven beantwoorden en een aantal gemeente bevindt zich al in de bezwaarfase. Inmiddels is ook een werkgroep opgericht van gemeentelijke fiscalisten die zich in overleg met de VNG bezighoudt met de vennootschapsbelastingplicht van reclameconcessies. Op de website van de VNG is ter zake een bericht verschenen. Klik hier. De Belastingdienst en een aantal gemeenten gaan naar verwachting procederen over het fiscale vraagstuk van reclameconcessies. Wij nemen aan dat in het hele land bij rechtbanken en gerechtshoven zal worden geprocedeerd. Het zal nog jaren voordat de Hoge Raad een oordeel zal geven.

4. Rechten veilig stellen / paragraaf jaarrekening

Gelet op de komende procedures adviseert gemeenten om hun rechten veilig te stellen als de Belastingdienst definitieve aanslagen vennootschapsbelasting oplegt en het financieel overschot dat wordt behaald met de exploitatie van reclameconcessies in de heffing van Vennootschapsbelasting betrekt. Wij nemen aan dat met de Belastingdienst afspraken kunnen worden gemaakt hoe de rechten van de gemeente in verband met de procedures kunnen worden geborgd. Veel accountants verlangen dat in de risicoparagraaf van de jaarrekening een financiële inschatting wordt gemaakt van de potentiële belastinggevolgen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.