Nieuws

Parkeren en btw

Geplaatst: 29 september 2018
Kenmerk: 2018.04656

Parkeren en btw

De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een aantal procedures over de vraag of de vergoeding voor het geven van gelegenheid tot parkeren is belast met 6% of 21% btw. De toegang tot attractieparken, dierentuinen en parken is belast met 6% btw. Geldt het verlaagde btw-tarief dan ook voor het betaald parkeren bij het attractiepark of dierentuin? 

1. Jurisprudentie Hoge Raad 

De Hoge Raad heeft in drie arresten geoordeeld dat het geven van gelegenheid tot parkeren bij een attractiepark, dierentuin en het Nationaal Park De Hoge Veluwe is belast met 21% btw. Het geven van gelegenheid tot parkeren betreft een afzonderlijke en zelfstandige prestatie die niet opgaat in de hoofdprestatie die is belast met 6% btw. Voor het parkeren wordt een afzonderlijke vergoeding in rekening gebracht. De consument kan zelf kiezen om zijn auto te parkeren of niet. Niet alle bezoekers maken gebruik van de parkeerfaciliteit.

  • Hoge Raad 17 augustus 2018, nr. 16/05128: klik hier
  • Hoge Raad 28 september 2018, nr. 18/00441: klik hier
  • Hoge Raad 28 september 2018, nr. 18/00615: klik hier

2. Gemeentelijke praktijk

De arresten hebben ook betekenis voor de gemeentelijke praktijk. 

Veel gemeenten kennen zogenoemd combikaartje. Een combikaartje is de vergoeding voor een parkeerdienst en een vervoersdienst. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in zijn uitspraak van 15 augustus 2017, nr. 16/01150, dat het gelegenheid geven tot parkeren en aansluitend het vervoer van personen naar het centrum van de stad niet één maar twee afzonderlijk prestaties zijn. De eerste prestatie bestaat uit het geven van gelegenheid tot parkeren en is belast met 21% btw. De tweede prestatie betreft een vervoersdienst die is belast met 6% btw. Wordt voor de beide prestaties één vergoeding ontvangen dan moet de vergoeding worden gesplitst. De vergoeding kan worden gesplitst op basis van de voor beide prestaties gemaakte kosten.

  • Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden 15 augustus 2017, nr. 16/01150: klik hier

Veel gemeenten geven tegen vergoeding gelegenheid tot parkeren achter een slagboom bij een evenement dat is belast met 6% btw zoals gemeentelijke zwembaden en recreatieplassen, het geven van gelegenheid tot sportbeoefening, theater, musea en culturele evenementen. Veelal zal het parkeren kwalificeren als een zelfstandige prestatie die is belast met 21% btw.


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.