Nieuws

Update labelling

Geplaatst: 07 januari 2019
Kenmerk: 2019.04976

Update labelling

De modellabelling op Taxnavigator wordt wekelijks geactualiseerd en uitgebreid. Bijgaand enkele updates voor week 2.

Update btw-labelling week 2

  1. Aanpassen labelling 2019 in verband met uitbreiding btw-sportvrijstelling; klik hier; klik hier
  2. Aanpassen labelling 2019 in verband met schoolzwemmen: klik hier
  3. Inkoop taalonderwijs: klik hier
  4. Verhuur landbouwgronden: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.