Nieuws

Buitenlandse btw (terugvragen)

Geplaatst: 01 september 2018
Kenmerk: 2018.04572

Buitenlandse btw (terugvragen)

Gemeenten betalen regelmatig buitenlandse btw ter zake van de aankoop van goederen en diensten uit het buitenland. De buitenlandse btw betreft een ingewikkeld fenomeen. Het is de ervaring dat (nog te)veel gemeenten de buitenlandse btw (onterecht) als kosten boeken. Onder voorwaarden kan de buitenlandse btw worden teruggevraagd bij de Nederlandse Belastingdienst of worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Bijgaand een overzicht.  

1. Is btw terecht in rekening gebracht

Bij buitenlandse btw moet op de eerste plaats worden bekeken of de buitenlandse btw terecht in rekening is gebracht aan de gemeente. Buitenlandse btw die onterecht in rekening is gebracht kan de gemeente niet terugvragen bij de Belastingdienst of compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Wij adviseren u om altijd te controleren of de buitenlandse btw terecht in rekening is gebracht. Soms factureren buitenlandse leveranciers en dienstverleners voor de zekerheid maar lokale btw. Zij krijgen dan in ieder geval geen probleem met de nationale Belastingdienst.   

2. Voor welke activiteit is btw in rekening gebracht

Als de buitenlandse btw terecht in rekening is gebracht moet worden bekeken of de kosten door de gemeente zijn gemaakt als btw-ondernemer of niet als btw-ondernemer.

3. Buitenlandse btw die is betaald als btw-ondernemer 

Uw gemeente heeft goederen en diensten aangeschaft als btw-ondernemer c.q. voor btw-ondernemersactiviteiten.

Als uw gemeente in 2017 btw heeft betaald in een ander EU-land, dan kan uw gemeente die buitenlandse btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. De gemeente moet het verzoek om teruggaaf van de buitenlandse btw voor één oktober 2018 hebben ingediend. Als het verzoek om teruggaaf van buitenlandse btw te laat door de Nederlandse Belastingdienst wordt ontvangen dan neemt de andere EU-land het verzoek om teruggaaf waarschijnlijk niet meer in behandeling. Heeft u in meerdere EU-lidstaten btw betaald dan moet per afzonderlijke lidstaat een verzoek om teruggaaf van btw worden ingediend. 

De buitenlandse btw kan alleen via een elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst worden teruggevraagd via het programma 'Teruggaaf van btw uit andere EU-landen'. Het programma vindt u op de website van de Belastingdienst. Uw gemeente moet om de btw terug te kunnen vragen over speciale inloggegevens beschikken. Gemeenten die deze  inloggegevens nog niet in bezit hebben, moeten deze inloggegevens spoedig aanvragen. De ervaring leert dat het soms enige tijd c.q. verschillende weken kan duren voordat deze inloggegevens door de Belastingdienst worden verstrekt. De inloggegevens kunnen worden aangevraagd via de website van de Belastingdienst. Het gaat overigens om andere inloggegevens dan de inloggegevens voor het beveiligde gedeelte van de site van de Belastingdienst. Vraag de inloggegevens voor het verzoek om teruggaaf van btw uit andere EU-lidstaten aan via het formulier 'Aanvraag inloggegevens voor terugvragen btw uit andere EU-landen'. 

Voor meer informatie: klik hier

De gemeente kan via de Nederlandse Belastingdienst btw terugvragen uit een ander EU-land als de in buitenland aangeschafte goederen en diensten worden gebruikt voor het verrichten van met btw-belaste bedrijfsactiviteiten. De gemeente kan een verzoek tot teruggaaf indienen over één kalenderjaar of over één kwartaal. Als uw gemeente een verzoek tot teruggaaf indient over één kalenderjaar, dan moet het btw-bedrag dat wordt teruggevraagd ten minste € 50 bedragen. Indien de gemeente een verzoek om teruggaaf indient ter zake één kwartaal dan moet het btw-bedrag dat wordt teruggevraagd ten minste € 400 zijn. Het is van belang dat u over facturen beschikt die aan de factuurvereisten voldoen. De factuurvereisten verschillen per lidstaat. Een overzicht van de factuurvereisten staan vermeld in de brochure 'Vereisten verzoek om teruggaaf van btw uit andere EU-landen (per EU-land). De brochure kunt u downloaden van de website van de Belastingdienst. 

Voor meer informatie: klik hier

4. Buitenlandse btw die is betaald voor overheidsactiviteiten  

Uw gemeente heeft goederen en diensten aangeschaft niet als btw-ondernemer c.q. niet voor btw-ondernemersactiviteiten.

Als de gemeente goederen en diensten in het buitenland heeft gekocht en buitenlandse btw heeft betaald voor overheidsactiviteiten c.q. activiteiten die niet als btw-ondernemer worden verricht dan kan recht op compensatie van btw bestaan. Volgens artikel 1, onderdeel e kan ook btw die is betaald in een andere EU-lidstaat, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Het recht op compensatie geldt niet als een uitsluitingsgrond geldt zoals een verstrekking aan een individuele derde.

5. Dossier 'buitenlandse btw'

In het dossier 'buitenlandse btw vindt u meer informatie over buitenlandse btw. 

Voor toegang tot het dossier ‘buitenlandse btw’ op het fiscaal platform Taxnavigator: klik hier

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.