Nieuws

Beloning op maat is niet belast met btw? ​

Geplaatst: 17 november 2018
Kenmerk: 2018.04851

Beloning op maat is niet belast met btw? ​

De vergoeding 'beloning op maat’ is niet belast met btw?

Bij de wijkverpleging kent men de zogenoemde beloning op maat. De beloning op maat is een containerbegrip. De activiteiten die onder de beloning op maat vallen hoeven niet direct gekoppeld te zijn aan een individueel zorgtraject. De activiteiten betreffen werkzaamheden op het het gebied van wijkgericht werken. Wijkgericht werken heeft als doel om zorg- en dienstverlening lokaal en in samenhang te organiseren. Op het gebied van wonen, welzijn en zorg vindt daarom samenwerking plaats.

De prestatie 'beloning op maat' is vrijgesteld van btw op grond van post b9 in bijlage B van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting. Deze prestatie biedt conform de beleidsregel ruimte voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders om op maat afspraken te maken over de beloning van innovatie, kwaliteit, uitkomsten van zorg of naar de bediende populatie van de zorgaanbieder.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 18 juli 2018, nr. 2018-0000096314U, inzake wijkverpleging en prestatie op maat in relatie tot toepassing post b9 van Bijlage B van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.