Nieuws

Schuldhulpverlening

Geplaatst: 15 oktober 2019
Kenmerk: 2019.21968

Schuldhulpverlening

Een update inzake schuldhulpverlening.

1. Belastingbesparing schuldhulpverlening

Met betrekking tot schuldhulpverlening bestaan nog veel vragen in de praktijk. Wij hebben in de modellabelling een aantal casussen voor u uitgewerkt. Door slim te contracteren kan uw gemeente kosten van btw besparen. Voor raadplegen casussen schuldhulpverlening. Klik hier.

2. Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

De Staatssecretaris van SZW wil de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wijzigen om de schuldhulpverlening en vroegsignalering te verbeteren. Vroegsignalering houdt in dat gemeenten actief contact gaan zoeken met burgers met (dreigende) schulden om hulp aan te bieden. In het wetsvoorstel vindt een verduidelijking plaats van de taak van het College van B&W inzake schuldhulpverlening en vroegsignalering. Verder wordt in het wetsvoorstel de gegevensuitwisseling geregeld. Voor raadplegen wetsvoorstel. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.