Nieuws

Belastingdienst: Belastingrente: Rechtbank Den Haag: Procedure gemeente X

Geplaatst: 27 januari 2020
Kenmerk: 2020.24088

Belastingdienst: Belastingrente: Rechtbank Den Haag: Procedure gemeente X

Op 24 december 2019 heeft Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan in zaak AWB 18/8438. De procedure betreft de verschuldigdheid van belastingrente bij spiegelcorrecties. De gemeente heeft btw in aftrek genomen op de btw-aangifte terwijl recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds bestaat. Kortom, aangifte-btw met rente terugbetalen en compensatie-btw (zonder rente) terugontvangen.

Voor raadplegen uitspraak Rechtbank Den Haag, 24 december 2019, nr. AWB 18/8438. Klik hier

Feiten

Een gemeente heeft ter zake van het tijdvak 2012 tot en met 2015 suppletieaangiften omzetbelasting ingediend. De gemeente heeft ten onrechte btw op de btw-aangifte in aftrek genomen. De gemeente had de btw moeten compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De gemeente heeft de Belastingdienst ter zake geïnformeerd via zogenoemde btw-suppletieaangiften. De Belastingdienst heeft de ten onrechte in aftrek genomen btw via naheffingsaanslagen nageven met belastingrente. De gemeente heeft de btw grotendeels vergoed gekregen uit het BTW-compensatiefonds. De gemeente lijdt renteschade. De gemeente moet belastingrente betalen maar krijgt geen belastingrente vergoed.

Standpunten gemeente

De gemeente betoogd dat de renteneutraliteit bij spiegelcorrecties wordt doorbroken. De gemeente wordt dubbel gestraft omdat boetes en belastingrente is verschuldigd. Het Rijk lijdt geen rentenadeel. Het Rijk heeft per saldo de beschikking gehad over het geld. Vanwege de behandeltijd van de suppletieaangiften moet de verschuldigde belastingrente worden beperkt.

Uitspraak Rechtbank

Rechtbank Den Haag wijst het beroep van de gemeente af. De lange behandeltijd kan pas reden zijn om de omvang van de verschuldigde belastingrente te matigen als sprake is van verwijtbare onzorgvuldigheid. Daarvan is volgens punt 13 van de uitspraak geen sprake. Het beroep op begunstigend beleid slaagt niet omdat het BTW-compensatiefonds geen belasting betreft.

Gemeentelijke praktijk

Met name bij grote projecten met (veel) openbare infrastructuur en/of openbaar gebied kunnen ter zake van de btw aanmerkelijke verschuivingen aan de orde komen tussen het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds en het recht op verrekening c.q. teruggaaf van btw op de btw-aangifte. Bijvoorbeeld ingeval btw had moeten worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds en ten onrechte is verrekend c.q. teruggevraagd op btw-aangifte. Doordat wel rente moet worden betaald en geen rente wordt vergoed kunnen de kosten van rente binnen grote projecten alsdan flink oplopen als over meerdere jaren correcties moeten worden doorgevoerd. Taxnavigator adviseert gemeenten de grote projecten ter zake van de verwerking van de btw nauwkeurig periodiek te monitoren en niet te volstaan met enkel een nacalculatie nadat het project is afgerond.

Gemeenten kunnen kosten van rente beperken door suppletieaangiften te stapelen c.q. zoveel als mogelijk te verwerken in één suppletieaangifte. Hierdoor worden per boekjaar (bij gemeente kalenderjaar) de positieve terug te vragen bedragen en de negatieve te betalen bedragen met elkaar gesaldeerd als de positieve en negatieve bedragen betrekking hebben op één boekjaar (bij gemeente kalenderjaar).

De gemeente en de Belastingdienst hadden in afwachting van de behandeling van de suppletieaangiften en ter voorkoming van belastingrente kunnen afspreken dat terstond naheffingsaanslagen omzetbelasting worden uitgereikt die al dan niet later worden gecorrigeerd.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.