Nieuws

LB: Wijzigingen en aandachtspunten loonbelasting 2022

Geplaatst: 17 januari 2022
Kenmerk: 2022.42090

LB: Wijzigingen en aandachtspunten loonbelasting 2022

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de belangrijke wijzigingen in 2022 inzake de loonheffingen.

Belangrijkste wijzigingen 2022

1. Aanscherping gerichte vrijstelling ARBO-gerelateerde voorzieningen:
De gerichte vrijstelling voor ARBO-gerelateerde voorzieningen is alleen van toepassing voor verplichte ARBO-gerelateerde voorzieningen en niet langer gekoppeld aan het ARBO-beleid van de gemeente. De gerichte vrijstelling voor ARBO-gerelateerde voorzieningen geldt alleen als de voorziening direct samenhangt met een verplichting van de inhoudingsplichtige op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Als voorbeelden van dergelijke verplichte voorzieningen worden genoemd de ergonomische bureaustoel, een beeldschermbril en veiligheidsschoenen. Zaken als een algemene gezondheidscheck en een gezonde maaltijd worden genoemd als voorbeelden waarvoor de gerichte vrijstelling voor ARBO-gerelateerde voorzieningen niet meer geldt. Maar ook de cursus "stoppen met roken" en de stoelmassage worden genoemd als niet-verplichte voorzieningen en kunnen daarmee volgens de Staatssecretaris van Financiën niet langer onder deze gerichte vrijstelling worden gebracht. Voor meer informatie. Klik hier

2. Introductie gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten:
Met ingang van 1 januari 2022 geldt een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van thuiswerkkosten. De vergoeding van € 2 per dag mag worden uitbetaald per dag dat de werknemer geheel of gedeeltelijk thuis werkt. De gemeente kan met de medewerkers afspraken maken over de dagen dat thuis zal worden gewerkt en een vaste thuiswerkvergoeding voor toekennen. De gemeente kan ook op declaratiebasis uitbetalen. Voor meer informatie. Klik hier

3. Scholing:
De werknemer kan de kosten van scholing niet langer in aftrek nemen in de inkomstenbelasting. Daarvoor in de plaats komt het STAP-budget. Dit is per 1 maart 2022 aan te vragen bij het UWV. Voor meer informatie. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.