Nieuws

Btw en leegstand

Geplaatst: 02 februari 2019
Kenmerk: 2019.05139

Btw en leegstand

In zijn brief van 4 februari 2019, inzake beantwoordt de Staatssecretaris van Financiën in het kader van het Belastingplan 2019 een vraag over btw en leegstand.

Voor downloaden brief Staatssecretaris van Financiën van 4 februari 2019, met nummer 2019-0000017382 inzake Beantwoording overige vragen pakket Belastingplan 2019: klik hier 

1. Brief Staatssecretaris van Financiën

Uit de brief: "De leden van de fractie van de SP vragen een nadere toelichting over btw-aftrek bij leegstand. Een ondernemer heeft recht op aftrek van voorbelasting als de kosten of investeringen waar de btw op drukt, (bestemd zijn te) worden gebruikt voor belaste handelingen. Dit is niet anders bij leegstand van onroerende zaken. Indien en voor zover de ondernemer het voornemen heeft om een leegstaande onroerende zaak te gebruiken voor belaste handelingen, zoals de belaste verhuur van bedrijfsruimten, heeft hij recht op aftrek. Hij moet dit voornemen dan wel kunnen staven aan de hand van objectieve gegevens, zoals bijvoorbeeld de (verhuur)opdracht aan een makelaar, de aard/locatie van de onroerende zaak en dergelijke. De verhuur van woningen is vrijgesteld van btw, een voornemen hiertoe geeft derhalve geen recht op aftrek. De leden van de fractie van de SP vragen verder naar het budgettair belang van de btw-aftrek bij leegstand en vragen hoe vaak van deze regeling gebruikgemaakt wordt. Aangezien in het geval van leegstand met het voornemen tot gebruik voor belaste handelingen, geen sprake is van herziening, hoeft dit niet te worden opgegeven in de btw-aangifte. Op basis van openbare gegevens van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt ingeschat dat het budgettair belang van het niet herzien ongeveer € 100 tot € 150 miljoen bedraagt en dat het gaat om circa achtduizend tot tienduizend gevallen".

2. Opmerking 

Dit standpunt van de Staatssecretaris van Financiën wijkt af van het standpunt dat de Belastingdienst inneemt in de procedure over de gymnastiekzalen waar wij u eerder over hebben bericht. Voor raadplegen artikel over btw en leegstand van gemeentelijke sportaccommodaties: klik hier

3. Praktijk

Voor de gebruikers van het fiscaal platform Taxnavigator hebben wij enkele belangrijke tips. klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.