Nieuws

Horizontaal Toezicht: De rol van monitoring in het TCF

Geplaatst: 09 maart 2023
Kenmerk: 2023.49316

Horizontaal Toezicht: De rol van monitoring in het TCF

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het artikel ‘De rol van monitoring in het TCF’ uit het Weekblad voor Fiscaal Recht. Het artikel is geschreven door Maarten Siglé die werkt bij de Belastingdienst en is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Monitoring is een essentieel onderdeel bij de beheersing van de fiscaliteit. Bij deelname aan het Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht is een van de zes concrete eisen dat de monitoring adequaat is ingericht. Wanneer is sprake van een adequate monitoring. In het artikel beschrijft Maarten Siglé een model met acht stappen om een degelijke interne monitoring te realiseren.

  • Stap 1: Prioriteren van risico’s. Welke risico’s moeten expliciete aandacht krijgen.
  • Stap 2: Benoemen Key Controls. Benoemen beheersingsmaatregelen.
  • Stap 3: Identificeren controle-informatie. Welke informatie is nodig om te beoordelen of de beheersingsmaatregelen goed hebben gefunctioneerd.
  • Stap 4: Vangnetfunctie. Met de vangnetfunctie moeten onbekende risico’s worden opgespoord. Onbekende risico’s betreffen blinde vlekken, nieuwe activiteiten, nieuwe wet en regelgeving.
  • Stap 5: Monitoringsplan. Vastleggen eerste vier stappen.
  • Stap 6: Uitvoeren monitoringsplan. Verzamelen controle-informatie.
  • Stap 7: Evalueren controle-informatie. Werken de beheersingsmaatregelen en is sprake van onbekende risico’s.
  • Stap 8 Rapportage bevindingen. Verslag aan bestuur, raad van commissarissen/raad van toezicht, Belastingdienst en externe accountant.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.