Nieuws

Voortgangsrapportage Belastingdienst

Geplaatst: 28 september 2019
Kenmerk: 2019.21586

Voortgangsrapportage Belastingdienst

Op 20 september 2019 zijn de antwoorden gepubliceerd op vragen die zijn gesteld door de vaste commissie van Financiën van de Tweede Kamer over de Eerste Voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst.

Wij hebben de vragen en antwoorden met belangstelling doorgenomen en zijn geen bijzonderheden over gemeenten tegen gekomen.

De Belastingdienst heeft minder klachten ontvangen. Met name over zonnepanelen zijn minder klachten over de Belastingdienst ontvangen. Op dit moment zijn ongeveer 907 procedures aanhangig bij de Belastingrechter. Met betrekking tot de Belastingdienst zijn van vanaf 1 januari 2014 meer dan 440 WOB-verzoeken ontvangen. In de vragen wordt ook ingegaan op het aantal lopende bezwaarprocedures.

Documenten:

  • Voor raadplegen aanbiedingsbrief Staatssecretaris van Financiën d.d. 20 september 2019, nr. 2019-0000156389. Klik hier
  • Voor raadplegen antwoorden op de feitelijke vragen eerste Voortgangsrapportage Belastingdienst. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.