Nieuws

BCF: Bewonersplatforms en btw

Geplaatst: 24 maart 2021
Kenmerk: 2021.02111

BCF: Bewonersplatforms en btw

Gemeenten schakelen steeds vaker bewoners in bij het beheer van de openbare ruimte zoals groenstroken, speeltuinen of complete straten. Soms krijgt het bewonersplatform een budget toegewezen dat kan worden besteed aan het verzorgen van de werkzaamheden. Een belangrijk aandachtspunt vormt de btw.

1. Gemeente maakt kosten met btw voor beheer openbaar gebied

Als de gemeente kosten maakt voor onderhoud van de openbare ruimte en daarvoor op haar naam een factuur ontvangt van de dienstverlener of de leverancier van de goederen, kan de gemeente de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds

2. Bewonersplatform maakt kosten met btw voor beheer openbaar gebied

Maakt het bewonersplatform voor eigen rekening en risico kosten dan kan de gemeente de btw op de kosten niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De gemeente is namelijk geen afnemer van de prestatie. Het bewonersplatform is opdrachtgever en afnemer van de dienstverlening of de goederen. De factuur voor de verrichte werkzaamheden of geleverde goederen wordt aan het bewonersplatform gestuurd. Dat de gemeente budget heeft verstrekt doet daaraan niet af.

3. Bewonersplatform maakt namens gemeente kosten met btw voor beheer openbaar gebied

Een oplossing kan zijn dat het bewonersplatform budget krijgt toegewezen en dat budget namens de gemeente kan besteden. Het geld blijft bij de gemeente staan en het bewonersplatform kan het budget namens de gemeente besteden. De overeenkomst met de leverancier komt op naam van de gemeente te staan en de factuur voor werkzaamheden of de geleverde goederen wordt aan gemeente uitgereikt c.q. staat op naam van de gemeente. De gemeente kan de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Het is van belang om de afspraken in een document vast te leggen. Een duidelijke instructie aan het bewonersplatform is gewenst zodat de gemeente over een correcte factuur beschikt. Het is hierbij natuurlijk wel van belang dat de uitgaven worden gedaan in het kader van de openbare ruimte van de gemeente. Om de administratieve lasten te beperken kunnen mogelijk afspraken worden gemaakt met een vaste leverancier.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat de gemeente de zaken voor het beheer van het gemeentelijk openbaar gebied digitaal besteld en deze zaken laat afleveren bij de inwoners die de gemeente ondersteunen bij het beheer van het openbaar gebied van de gemeente.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.