Nieuws

Verhuurderheffing: verduurzaming: heffingsvermindering verhuurderheffing stopgezet

Geplaatst: 03 mei 2019
Kenmerk: 2019.05392

Verhuurderheffing: verduurzaming: heffingsvermindering verhuurderheffing stopgezet

Met ingang van 1 juli 2019 worden de bedragen van de heffingsvermindering voor verduurzaming in de verhuurderheffing op nihil gesteld. De aanleiding voor het verminderen van de heffingsvermindering is de overschrijding van het budget. Vanaf 1 juli 2019 kunnen geen nieuwe voorlopige investeringsverklaringen worden aangevraagd.

Voor raadplegen brondocument: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.