Nieuws

Teruggaaf BPM

Geplaatst: 13 juli 2019
Kenmerk: 2019.05651

Teruggaaf BPM

In zijn brief van 12 juli 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord over de teruggaaf van BPM.

Taxi(busjes)

De afschaffing van de BPM-teruggaafregeling voor taxi’s en openbaar vervoer treedt op 1 januari 2020 in werking. Uit onderzoek is gebleken dat voor taxivervoer met reguliere straattaxi’s en personenbusjes voldoende zeer zuinige en emissievrije alternatieven lijken te zijn. Het aanbod van elektrische auto’s is immers goed en neemt toe. Voor specifiek taxibusjes met rolstoelplaatsen zijn de eerste inzichten dat het aanbod van zeer zuinige of emissievrije voertuigen beperkter is maar wel aanwezig.

Rolstoelvervoer

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven dat de teruggaafregeling voor rolstoelbusjes, die worden gebruikt voor rolstoelvervoer van en naar zorginstellingen in groepsverband, in stand blijft. Dit betreft een wezenlijk andere regeling dan de teruggaafregeling voor taxi’s en openbaar vervoer, die met ingang van 1 januari 2020 wordt afgeschaft. De teruggaafregeling voor rolstoelbusjes is geregeld in artikel 15, lid 1, onderdeel g van de Wet BPM 1992 en artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit BPM 1992.

Bestelauto

In de brief wordt geen opmerking gemaakt over bestelauto's. De BPM-teruggaafregeling voor bestelauto's blijft van kracht. Voor downloaden werkinstructie. Klik hier

Voor raadplegen Kamerbrief inzake afschaffen BPM-teruggaaf d.d. 12 juli 2019 met kenmerk 2019-0000110803. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.