Nieuws

Cursussen

Geplaatst: 05 mei 2018
Kenmerk: 2018.03185

Cursussen

Fiscaal Vanmorgen biedt in samenwerking met Taxnavigator de uitgebreide cursus 'Actualiteiten BTW en BTW-compensatiefonds' aan. De cursus bestaat uit twee middagen. Op twee cursusmiddagen (4 en 11 juni 2018) worden de actuele ontwikkelingen op het gebied van btw en BTW-compensatiefonds uitgebreid besproken. Wij gaan echt de praktijk in. Voor meer informatie: klik hier.

Keuzemodel 

 • De kosten van de complete cursus van twee middagen bedragen € 675. 
 • Het is echter ook mogelijk dat u slechts aan één cursusmiddag deelneemt en € 375 betaalt.
 • Het is ook mogelijk dat u de eerste cursusmiddag bezoekt en een collega de tweede cursusmiddag bezoekt.
 • Het is daarnaast mogelijk dat u beide tezamen één cursusmiddag bezoekt. 
 • Komt u met meerdere collega's dan geldt een kortingsregeling. 

Programma Cursusmiddag 1

 • Parkeren en btw.
 • BTW-compensatiefonds. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Wat zijn de gevolgen van het Nijkerk-arrest en het Iberdrola-arrest voor de praktijk? Welke kansen bieden het Nijkerk-arrest en het Iberdrola-arrest om btw te besparen? 
 • Vastgoedbedrijf. Wanneer kan worden geopteerd voor een met btw belaste huur. Hoe zit het met de exploitatie van Multifunctionele Accommodaties. 
 • Schoolmodellen. Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot BTW-besparende schoolmodellen na het arrest in de zaak van de gemeente Woerden.  
 • Bouwterrein. Wanneer is er nu wel en wanneer is nu geen sprake van een BTW-bouwterrein.
 • Grondexploitatie. Hoe zit het met de NEXT/Gloudemans route?

Programma Cursusmiddag 2

 • BTW en bedrijfsvoering. Uitbreiding btw-herzieningsregels. Wat zijn de aandachtspunten bij de bedrijfsvoering? 
 • Samenwerken en btw-koepelvrijstelling. Welke modellen worden toegepast en welk model leidt tot de minste kosten aan BTW. 
 • Sociaal Domein. Welke BTW-vraagstukken spelen er. Is er nu wel of geen sprake van detachering?
 • Procedures. Wat is de laatste stand van zaken omtrent de verschillende fiscale procedures?
 • Sportaccommodaties. Welke modellen leiden tot een BTW-besparing na de mogelijke wetswijziging. Welke acties kunt u ondernemen?

U ontvangt een uitgebreid naslagwerk en u kunt uw fiscale vragen voor, tijdens of na de cursus met de docent bespreken. Zelfs als die vragen nog enige tijd na de cursus opkomen! 

Meer informatie over de cursus kunt u verkrijgen via: info@taxnavigator.nl 

Voor inschrijven: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator. 

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media BV