Nieuws

Intrekken bezwaarschriften: maak een doorlopend bezwaar

Geplaatst: 05 december 2016
Kenmerk: 2016.01414

Intrekken bezwaarschriften: maak een doorlopend bezwaar

In veel nieuwsbrieven wordt opgemerkt dat gemeenten in het verleden gemaakte bezwaren tegen de btw-aangiften en de beschikkingen BTW-compensatiefonds kunnen intrekken. Dit omdat de procedures over de btw- en BCF-aspecten van het leerlingenvervoer zijn afgerond. Wat adviseert Taxnavigator?

Bezwaren niet intrekken

Taxnavigator adviseert gemeenten om de bezwaren niet in te trekken. Inmiddels is de gemeente Krimpen aan den IJssel namelijk een nieuwe procedure gestart over de btw- en BCF-aspecten van begraven. De gemeente Utrecht voert een procedure over de verschuldigdheid van btw en het zogenoemde combikaartje voor het parkeren op een transferium met vervoer naar de stad. Verschillende gemeenten procederen of gaan procederen over diverse btw-aspecten van het verzorgen van gymnastiekonderwijs. Een vraag die onder andere speelt is of de gemeente alle btw op de kosten kan verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte en 6% btw kan voldoen over de zogenoemde klokuurvergoeding. Een aantal gemeenten heeft deze afspraak in het verleden gemaakt met de Belastingdienst. Waarom geldt deze afspraak dan niet voor alle gemeenten in Nederland? 

Doorlopend bezwaar

Taxnavigator adviseert gemeenten om met de Belastingdienst afspraken te maken over een zogenoemd doorlopend bezwaar. De gemeente maakt dan in principe bezwaar tegen alle btw-aangiften en beschikkingen BTW-compensatiefonds. De gemeente geeft vervolgens aan de Belastingdienst aan op welke onderwerpen de bezwaarschriften betrekking hebben. Wordt een nieuwe procedure gestart dan meldt de gemeente vervolgens bij de Belastingdienst dat de bezwaren ook op deze nieuwe procedure betrekking hebben. 

Naar verluidt hebben inmiddels enkele gemeenten in Nederland een afspraak over een doorlopend bezwaar met de Belastingdienst gemaakt. Volgens Taxnavigator dwingt het Nederlandse rechtssysteem gemeenten om hun rechten bij een bezwaarschrift veilig te stellen. De Belastingdienst moet dan ook meewerken aan een zogenoemd 'doorlopend bezwaar'.

Ambtshalve teruggaaf

Heeft uw gemeente de afspraak gemaakt dat bedragen ambtshalve worden terugbetaald nadat een procedure door een procederende gemeente is gewonnen dan speelt volgens Taxnavigator nog een belangrijk aandachtspunt. Het is bij een dergelijke afspraak van belang dat ook bedragen door de Belastingdienst worden terugbetaald nadat de verjaringstermijn is ingetreden. Op 1 januari 2017 is het jaar 2011 verjaard.  

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl