Nieuws

BTW: Tegemoetkoming voor kleine ondernemers

Geplaatst: 21 juni 2021
Kenmerk: 2021.38515

BTW: Tegemoetkoming voor kleine ondernemers

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het Besluit ‘Omzetbelasting. Registratiedrempel voor kleine ondernemers’ van 10 juni 2021, nr. 2021-12740.

In zijn Besluit ‘Omzetbelasting. Registratiedrempel voor kleine ondernemers’ van 10 juni 2021, nr. 2021-12740, heeft de Staatssecretaris van Financiën met betrekking tot kleine ondernemers goedgekeurd dat btw-ondernemers die een jaaromzet hebben van maximaal € 1.800 en de Kleine Ondernemersregeling willen toepassen geen verzoek behoeven in te dienen bij de Belastingdienst. De ondernemers zijn hiermee ook niet meer gebonden aan de minimale toepassingsduur van de Kleine Ondernemersregeling van drie jaar of aan een wederopzegging van de regeling. Het besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020, de datum waarop de huidige Kleine Ondernemersregeling in werking trad. Met de goedkeuring en de terugwerkende kracht van de goedkeuring wordt voorkomen dat btw-ondernemers die onder de registratiedrempel blijven maar verzuimd hebben om zich te melden, zich alsnog moeten melden bij de Belastingdienst.

  • Ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 1800 mogen de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers toepassen zonder dat zij hiervoor een melding moeten doen (vrijwillige registratiedrempel) Bij de Belastingdienst.
  • De desbetreffende ondernemer mag zich nog niet als zodanig voor de omzetbelasting hebben gemeld bij de Kamer van Koophandel of de Belastingdienst. Als gebruik wordt gemaakt van de goedkeuring van de Staatssecretaris van Financiën dan zijn de ondernemers niet gebonden aan een minimale toepassingsduur van de kleineondernemersregeling van drie jaar of aan een wederopzegging.
  • Het besluit treedt in werking op 19 juni 2021 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.

Met deze regeling worden ingewikkelde administratieve handelingen voor bijvoorbeeld de exploitanten van zonnepanelen vermeden. Woningbezitters met een paar zonnepanelen voor wie het financiële belang van de teruggaaf van btw niet opweegt tegen de administratieve lasten zijn niet meer verplicht om een btw-aangifte te doen of te verzoeken om toepassing van de Kleine Ondernemersregeling. Daarnaast is de goedkeuring ook positief voor mensen die een bestaande woning kopen waar al zonnepanelen zijn aangebracht. Deze woningbezitters kwamen niet in aanmerking voor een btw-teruggave.

De goedkeuring uit het Besluit van 10 juni 2021, nr. 2021-12740 geldt volgens het Besluit van 13 juli 2021, nr. 2021-15805 niet voor ondernemers die al voor de btw zijn of moeten worden geregistreerd, bijvoorbeeld omdat zij zich melden bij de Belastingdienst vanwege een recht op teruggaaf van btw of omdat ze verplicht zijn om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Voor toepassing van de KOR dienen zij zich aan te melden bij de Belastingdienst conform artikel 25, zesde lid, Wet OB.

Documenten en publicaties

  • Besluit ‘Omzetbelasting. Registratiedrempel voor kleine ondernemers’ van 10 juni 2021, nr. 2021-12740. Klik hier
  • Besluit 'Wijziging van het besluit van 10 juni 2021, nr. 2021-12740 Omzetbelasting. Registratiedrempel voor kleine ondernemers van 13 juli 2021, nr. 2021-15805. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.