Nieuws

SPUK: verhoging budget / SPUK-model

Geplaatst: 24 september 2019
Kenmerk: 2019.21438

SPUK: verhoging budget / SPUK-model

Op 24 september 2019 is een Kamerbrief gepubliceerd van de minister voor Medische Zorg en Sport inzake het gebruik van de SPUK

Voor raadplegen Kamerbrief d.d. 24 september 2019, nr. 1567499-194097-S. Klik hier

1. Belangrijkste punten Kamerbrief

Het plafond van de SPUK wordt structureel verhoogd met € 22 mln.

Activiteiten van sportbedrijven kwamen in aanmerking voor een specifieke uitkering op grond van de SPUK, in plaats van voor een subsidie op grond van de BOSA. Om deze verschuiving recht te zetten wordt het uitkeringsplafond van de SPUK voor het jaar 2019 met een bedrag van € 7 mln. verhoogd. Het uitkeringsplafond van de BOSA zal evenredig worden verlaagd.

De voornoemde maatregelen resulteren in een verhoging van het plafond van de SPUK SPORT van € 152 mln. naar € 185 mln. Het plafond wordt naar rato verdeeld indien het plafond is bereikt. Aangezien het bedrag van het plafond hoger wordt, ontvangen gemeenten voor de activiteiten waarvoor zij een specifieke uitkering hebben aangevraagd een hoger percentage vergoeding. Dit percentage zal neerkomen op een percentage van 82%, in plaats van de 67% die het voorheen was.

2. SPUK-model

Volgens Taxnavigator hebben gemeenten waarin veel sportstichtingen actief zijn nog veel mogelijkheden om de kosten van btw bij de sportstichtingen te beperken.

Wij verwijzen naar de informatie op Taxnavigator over het SPUK-model. Op Taxnavigator hebben wij voor u het SPUK-model compleet uitgewerkt. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.