Nieuws

Taxnavigator actualiteiten en kennisbijeenkomsten

Geplaatst: 04 maart 2020
Kenmerk: 2020.23373

Taxnavigator actualiteiten en kennisbijeenkomsten

De fiscale wet- en regelgeving is voortdurend in beweging. Via onze nieuwsberichten informeren wij u over actualiteiten. Achtergronden en documenten treft u aan op het fiscaal platform Taxnavigator.

Veel gemeenten willen graag periodiek via een training over ontwikkelingen en achtergronden worden geïnformeerd. Daarnaast willen gemeenten graag met andere gemeenten en een materiedeskundige graag kort sparren over fiscale vraagstukken die bij gemeenten spelen.

Taxnavigator organiseert samen met Fiscaal Vanmorgen vier keer per jaar een bijeenkomst waarin fiscale actualiteiten, achtergronden en casussen aan de orde komen. Uiteraard gaan wij ook in op de mogelijkheden om kosten van btw te besparen.

Programma

12.00 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes

12.30 uur Programma, met o.a. de volgende onderwerpen:

 • Actuele ontwikkelingen
 • Kort overzicht ontwikkelingen jurisprudentie
 • Besparingsmogelijkheden BTW/BCF
 • Reclame/concessie/Vennootschapsbelasting
 • BOSA/SPUK/Sport en btw
 • Ontwikkelingen btw-compensatiefonds (exploitatie begraafplaatsen /re-integratie/voorbereidingskosten)
 • Vastgoed (bouwgrond/verhuur plus/parkeerruimte)
 • Energietransitie
 • Sociaal Domein/recht op compensatie van btw
 • Actualiteiten loonbelasting
 • Praktijkcasussen

Data

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.