Nieuws

BTW-sportvrijstelling: aandachtspunten

Geplaatst: 22 januari 2019
Kenmerk: 2019.05054

BTW-sportvrijstelling: aandachtspunten

Wij ontvangen veel vragen over de nieuwe btw-sportvrijstelling. Wij hebben enkele aandachtspunten kort voor u uitgewerkt.

  • Als de gemeente elektriciteit levert aan een sportvereniging in verband met de exploitatie van de kantine van de sportvereniging dan is de levering van elektriciteit belast met btw. De levering van deze elektriciteit valt niet onder de zogenoemde btw-sportvrijstelling. De gemeente factureert ter zake van de levering van de elektriciteit btw en kan de btw op de kosten van de inkoop van de elektriciteit in aftrek nemen op de btw-aangifte.
  • De gemeente verhuurt een gedeelte van een sporthal aan een commerciële sportschool. De sportdiensten van de sportschool zijn ook in 2019 belast met btw. De gemeente en de commerciële sportschool kunnen opteren voor een met btw belaste huur met betrekking tot de tijden waarop de commerciële sportschool het gedeelte van de gemeentelijke sporthal huurt.
  • Bij de investering in LED-verlichting ontvangt de gemeente via de SPUK 17,5% subsidie van de investeringskosten. De sportvereniging of sportstichting ontvangt via de BOSA 35% subsidie van de investeringskosten ter zake dezelfde LED-verlichting. Gemeenten kunnen aan de sportvereniging of sportstichting een subsidie verstrekken die vervolgens de investering voor eigen rekening en risico verricht.

Op 13 februari 2019 verzorgt Joep Swinkels de cursus btw en sport(structuren). In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende subsidieregeling zoals de SPUK en de subsidieregeling voor amateursportorganisaties BOSA. Voor meer informatie over de cursus d.d. 13 februari 2019: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.