Nieuws

IKB, maandloon en jubileumtoelage

Geplaatst: 18 mei 2019
Kenmerk: 2019.05456

IKB, maandloon en jubileumtoelage

Op 16 mei 2019 is een uitspraak gepubliceerd over het IKB en het regulier maandloon.

Een gemeente kan onder voorwaarden een uitkering verstrekken aan werknemers of nabestaanden van werknemers die niet is belast met loonbelasting. Onduidelijk is of het Individueel Keuzebudget (hierna ook: het IKB) tot het reguliere maandloon c.q. de onbelaste uitkering behoort. Volgens de procederende gemeente behoort het IKB tot het reguliere maandloon. De Belastingdienst bestrijdt dit standpunt.

Procedure IKB en regulier maandloon

Een gemeente heeft voor de ambtenaren die werkzaam zijn bij de gemeente een arbeidsvoorwaardenregeling. Op grond van de arbeidsvoorwaarden krijgen de ambtenaren een jubileumtoelage als de ambtenaar 25, 40 of 50 jaar in overheidsdienst is. In de arbeidsvoorwaardenregeling is ook bepaald dat als de ambtenaar overlijdt een uitkering wordt verstrekt aan de achterblijvende partner of de minderjarige kinderen ter grootte van drie keer het laatste genoten maandsalaris.

In geschil is de vraag of de voormalige vakantietoeslag die in het IKB is opgenomen tot het reguliere maandloon behoort.

Rechtbank Den Haag oordeelt in zijn uitspraak van 31 januari 2019, nr. AWB 18/5425, dat ‘loon over een maand’ in de zin van de Wet op de Loonbelasting loon betreft dat is genoten in de maand voorafgaand aan de maand waarin het overlijden of ambtsjubileum heeft plaatsgevonden. De rechtbank ziet geen aanknopingspunten voor het standpunt van de gemeente dat moet worden uitgegaan van de reguliere jaarbeloning gedeeld door twaalf. Zoals wij hebben begrepen stelt de gemeente beroep in bij het Gerechtshof Den Haag.

Voor raadplegen uitspraak Rechtbank Den Haag van 31 januari 2019, nr. AWB 18/5425. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.