Nieuws

SPUK, BOSA, BTW en Roulette

Geplaatst: 11 mei 2019
Kenmerk: 2019.05424

SPUK, BOSA, BTW en Roulette

Met betrekking tot btw en sport kunt u fiscale roulette spelen. Zet u hoog in op BOSA of zet u beperkt in op SPUK? Of gaat u voor het absolute voordeel?

1. Achtergrond

Met ingang van 1 januari 2019 geldt een btw-vrijstelling als zonder winstoogmerk de gelegenheid wordt gegeven een sport te beoefenen. Heeft de exploitant wel een winstoogmerk dan is het verlaagde btw-tarief van toepassing. Over het begrip ‘winstoogmerk’ bestaat nog veel onduidelijkheid. Voor gemeenten, sportstichtingen en amateursportorganisaties geldt een btw-vrijstelling. Geen heffing van btw maar ook geen aftrek van btw. Ter compensatie van het wegvallen van het recht op aftrek van btw via de btw-aangifte krijgen gemeenten een specifieke uitkering, beter bekend als SPUK. Stichtingen en verenigingen krijgen ter zake van bepaalde kosten subsidie, beter bekend als BOSA. Een aantal amateursportorganisaties is gestart met het uitwerken van btw-vriendelijke exploitatiemodellen. 

2. Waarom is er sprake van roulette?

Door slim in te zetten kunt u meer financieel voordeel halen. De gemeente en de sportvereniging gaan investeren in LED-verlichting. Als de vereniging op tijd het verzoek om BOSA indient en de subsidiepot is nog niet leeg dan krijgt de vereniging een subsidie van 35%. Is de vereniging te laat en is de pot leeg dan krijgt de vereniging niets. Kortom, de hoofdprijs of niets! 

Investeert de gemeente in LED-verlichting dan heeft de gemeente recht op SPUK. De gemeente heeft recht op 17,5% SPUK. Wordt door gemeenten meer SPUK geclaimd dan in de pot zit dan krijgt de gemeente een percentage. Kortom, bij SPUK is het altijd prijs maar niet de hoofdprijs. 

Bestaat recht op aftrek van btw dan vangt men 21% btw terug. Niet de hoofdprijs maar alle kosten zijn gedekt. 

Door te werken met subsidies is het mogelijk de subsidie daar te laten landen waar het grootste financiële voordeel ontstaat. Waar zet uw gemeente op in en welke benadering gaat uw gemeente toepassen bij het claimen van SPUK?

3. Verkeerd gegokt

De stichting of vereniging claimt BOSA maar de pot is leeg. Zijn er nog alternatieven? Kunnen we opnieuw inzetten? Volgens Taxnavigator is dat mogelijk zonder vals te spelen mits op de juiste wijze wordt gecontacteerd.

3. Cursus

Komt u aanstaande woensdag 15 mei 2019 ook naar de cursus om in één middag u te laten bijpraten over de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden inzake BTW, BOSA en SPUK. Wij delen graag onze kennis en ervaringen met u. 

Voor meer informatie over de cursus 'Sport en btw': klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.