Nieuws

Zonnepanelen: btw op bouwkosten nieuwbouwwoning

Geplaatst: 29 april 2019
Kenmerk: 2019.05349

Zonnepanelen: btw op bouwkosten nieuwbouwwoning

Op 5 april 2019 is een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 29 maart 2019 met nummer BRE 17/7516 gepubliceerd. De uitspraak betreft het recht op teruggaaf van btw inzake de btw op de bouwkosten van woning vanwege het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de woning. Een uitspraak die ook voor gemeenten betekenis heeft.

Voor raadplegen uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 29 maart 2019: klik hier

1. Achtergrond

Een koper van een nieuwbouwwoning heeft op het dak van zijn nieuwe woning geïntegreerde zonnepanelen laten installeren. De opgewerkte elektriciteit is de koper van de nieuwbouwwoning gaan leveren aan een energiebedrijf. De koper is een btw-ondernemer omdat hij tegen een meer dan symbolische vergoeding elektriciteit verkoopt en levert en claimt aftrek van btw op de kosten die betrekking hebben op zijn economische activiteit die bestaat uit de verkoop en levering van elektriciteit.

2. Gegevens

Ter zake van de nieuwbouwwoning is € 73.792 aan btw in rekening gebracht waarvan € 70.577 betrekking heeft op de bouw van de woning en € 3.215 betrekking heeft op de zonnepanelen. Op het dak zijn 26 zonnepanelen geplaatst met een oppervlakte van 43 vierkante meter. De totale oppervlakte van de woning bedraagt 214 vierkante meter. Het totale oppervlakte van het dak is 162 vierkante meter. De koper van de woning heeft btw-aangifte gedaan en heeft € 160 aan btw voldaan in verband met de levering van elektriciteit. De koper van de woning heeft € 3.216 aan btw op kosten in aftrek genomen. Per saldo wil de koper € 3.056 aan btw terugontvangen van de Belastingdienst. De belastinginspecteur verstrekt een teruggaaf van € 1.002.

3. Geschil Belastingdienst/koper woning

De koper van de nieuwbouwwoning claimt een aanvullende teruggaaf van btw. De koper wil ook een deel van de btw op de bouwkosten van de woning terugontvangen van de Belastingdienst.

4. Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant

De woning heeft een zakelijke functie omdat het dak voor activiteiten wordt gebruikt die met btw zijn belast c.q. het dak wordt gebruikt als btw-ondernemer. De aftrek van btw op de bouwkosten kan niet integraal worden geweigerd. Volgens de rechtbank is een berekening die wordt opgesteld op basis van vierkante meters een redelijke benadering die aansluit bij het werkelijk gebruik. De teller betreft 43 vierkante meter. De noemer bedraagt 376 vierkante meter. De aanvullende teruggaaf van btw bedraagt € 2.691 (43/376 x 1/3 (zakelijk gebruik dak) x € 70.577) volgens de rechtbank. Hierbij moet worden opgemerkt dat de belastinginspecteur in de procedure geen alternatief heeft voorgesteld.

5. Gemeentelijke praktijk

Gemeenten die investeren in zonnepanelen op daken kunnen volgens de uitspraak een deel van de btw op de bouwkosten van nieuw te bouwen gebouwen onder voorwaarden in aftrek nemen op de btw-aangifte.

Taxtronic: 2019.04.27.255

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.