Nieuws

Cursus Sport en btw

Geplaatst: 19 januari 2019
Kenmerk: 2019.04232

Cursus Sport en btw

Op 13 februari 2019 verzorgt Joep Swinkels de cursus btw en sport(structuren). Bijgaand een kort overzicht van de inhoud van de cursus. In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende subsidieregeling zoals de SPUK en de subsidieregeling voor amateursportorganisaties BOSA. Voor meer informatie over de cursus d.d. 13 februari 2019: klik hier

1. Sportverenigingen en btw

De cursus start met een uitgebreide toelichting op de btw-positie van een sportverenigingen. Welke activiteiten verzorgt een sportvereniging en wat zijn de btw-aspecten. In welke situaties kan een belastingvoordeel worden behaald bij de exploitatie van een kantine door een kantinestichting en wat zijn de aandachtspunten.

2. Regelgeving 

Aansluitend wordt het Europees recht besproken. Welke specifieke artikelen kent de btw-richtlijn inzake sport. Vervolgens wordt besproken welke activiteiten volgens de btw-regelgeving kwalificeren als sport en wat wordt verstaan onder een sportaccommodatie. De Nederlandse jurisprudentie en de beleidsbesluiten over het geven van gelegenheid tot sportbeoefening wordt toegelicht.

3. Praktijk

In het praktijkgedeelte worden de btw-aspecten van exploitatiemodellen van binnen- en buitensportaccommodaties toegelicht. De btw-gevolgen van de uitbreiding van de btw-vrijstelling worden toegelicht. 

We lichten de verschillende modellen toe waarmee het fiscale voordeel in de toekomst kan worden behouden zoals onder andere het: 

  1. het commerciële sportbedrijf
  2. het coöperatiemodel
  3. de commerciële beheerder
  4. de commerciële gemeentelijke samenwerking met de buurgemeente(n) 
  5. het sportlandschap
  6. het certificaat model
  7. samenwerking met een commerciële partner
  8. model speelrechten

In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende subsidieregeling zoals de SPUK en de subsidieregeling voor amateursportorganisaties BOSA. 

Voor meer informatie over de cursus d.d. 13 februari 2019: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.