Nieuws

Bericht VSG inzake zwembaden

Geplaatst: 20 april 2019
Kenmerk: 2019.05359

Bericht VSG inzake zwembaden

Bijgaand treft u een afschrift aan van de e-mail die de VSG op 16 april heeft verstuurd inzake SPUK en externe exploitatie van sportaccommodaties en zwembaden. 

Den Haag, 16 april 2019

Kenmerk: VSG/2019/AdJ/re-U19072 Onderwerp: RECTIFICATIE: BELANGRIJKE MEDEDELING BTW EN SPORT: SPUK EN EXTERNE EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES EN ZWEMBADEN Contactpersoon: André de Jeu

Geachte wethouder, Sinds vorige week krijgen wij, VSG en VNG, meerdere vragen en reacties van gemeenten met een exploitant van hun sportaccommodaties en zwembaden. Dit betreft specifiek die exploitanten die bij de gemeenten aangeven een zogeheten bedrijf mét winst oogmerk te zijn. In het bijgaande schrijven willen wij u mede namens VNG wijzen op een aantal voorwaarden waaraan zo’n exploitant dan moet voldoen. Dit om te voorkomen dat u als gemeente mogelijk nadeel oploopt. Met vriendelijke groet, mede namens VNG,

Voor downloaden: Belangrijke mededeling VSG: klik hier