Nieuws

De fiets van de zaak

Geplaatst: 15 september 2018
Kenmerk: 2018.04605

De fiets van de zaak

In de media circuleren berichten dat de fiscale lasten van een fiets van de zaak vanaf 2020 nog maar een paar euro per maand bedragen. De forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke fiets zou worden vastgesteld op 7 procent van de waarde van de fiets. In het Belastingplan 2019 wordt naar verluidt een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling opgenomen. Een werknemer die zijn leasefiets ook voor privédoeleinden mag gebruiken kan vanaf 2020 naar verluidt volstaan met een fiscale bijtelling van 7% van de waarde van de fiets.

Wordt op dit moment een fiets van de zaak voor zakelijke- en privédoeleinden gebruikt dan moet de fietser een (complexe) administratie bijhouden. De fietser moet per jaar zijn gebruik inzichtelijk maken en registeren. De fietser moet nauwkeurig aangeven hoeveel kilometers hij zakelijk heeft gefietst en hoeveel kilometers de fiets voor privédoeleinden is gebruikt.

Bij invoeren van de nieuwe regeling moet de fietser een bedrag optellen bij het inkomen. Voor een fiets van de zaak is dat 7 procent van de waarde van de fiets. Een doorsnee leasefiets kost daardoor maar een paar euro per maand. De vergoeding voor het privégebruik van een leasefiets van € 600 bedraagt maar € 42 (7% van € 600). De fietser moet over de € 42 belasting betalen. Bij een fiets van de zaak ter waarde van € 1.000 zou dan op jaarbasis € 70 als loon in aanmerking moeten worden genomen.


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.