Nieuws

Teruggaaf en compensatie van btw bij investeringen in eigendommen van derden

Geplaatst: 19 september 2017
Kenmerk: 2017.03206

Teruggaaf en compensatie van btw bij investeringen in eigendommen van derden

Op 14 september 2017 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak C-132/16 (Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD). De uitspraak is ook voor de gemeentelijke praktijk van belang. In meer situaties bestaat recht op teruggaaf en compensatie van btw.

1. Feiten

Een pompstation voor de afvoer van afvalwater van een vakantiedorp moet door de Bulgaarse gemeente Tsarevo worden gerenoveerd. Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD (hierna: Iberdrola) is een privé-investeerder die in het vakantiedorp vakantieappartementen wil bouwen. De investeerder moet parkeerplaatsen en openbare voorzieningen aanleggen. Het pompstation voor afvalwater wordt in verband met zijn investeringen in het vakantiedorp ook door Iberdrola gerenoveerd. De btw op kosten voor de renovatie van het afvalwatersysteem wordt door Iberdrola op de btw-aangifte in aftrek genomen. De Bulgaarse Belastingdienst weigert om teruggaaf van btw te verlenen aan Iberdrola. De werkzaamheden zijn om niet aan de gemeente overgedragen en Iberdrola is geen eigenaar van het pompstation voor afvalwater.

2. Uitspraak Hof van Justitie

Het Hof van Justitie oordeelt dat Iberdrola de btw op de kosten van de renovatie van het pompstation terug krijgt via de btw-aangifte als een objectief verband bestaat met een met btw belaste activiteit van een belastingplichtige. Tussen de kosten van renovatie en de met btw belaste prestaties van Iberdrola moet een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaan. De renovatie van het pompstation voor afvalwater is noodzakelijk om het vastgoedproject te kunnen realiseren. Dat de gemeente een voordeel heeft van de renovatiewerkzaamheden staat het recht op teruggaaf van btw van Iberdrola niet in de weg. De kosten die Iberdrola maakt met betrekking tot de kosten van renovatie van het gemaal worden bekostigd met de verkoop en levering van vakantieappartementen. Het recht op teruggaaf van btw bestaat niet voor zover meer kosten zijn gemaakt dan strikt noodzakelijk is.

3. Gemeentelijke praktijk

De uitspraak is ook voor de gemeentelijke praktijk van belang.

Lees verder: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels 

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.