Nieuws

​​Nog veel vragen over gemeenten en Vennootschapsbelasting

Geplaatst: 29 augustus 2017
Kenmerk: 2017.03153

​​Nog veel vragen over gemeenten en Vennootschapsbelasting

Met betrekking tot de vennootschapsbelasting en gemeenten speelt nog een groot aantal vragen. Welke aspecten spelen bij de clustering van activiteiten en dan met name op het gebied van grondexploitaties? Hoever reikt het leerstuk van vermogensetikettering in relatie tot het erfpachtbedrijf en reclame? Zijn gemeenten VpB-plichtig ter zake van de verkoop van grondstoffen als de grondstoffen zijn verkregen bij het ophalen van huishoudelijk afval? Wat kunnen gemeenten doen als de gemeente VpB-plichtig is ter zake van het grondbedrijf?

Taxnavigator heeft met een hoogleraar Vennootschapsbelasting een groot aantal van de voormelde onderwerpen besproken. In de komende edities van deze nieuwsbrief wordt uitgebreid aandacht besteed aan de voormelde vragen. Wilt u met ons de fiscale diepte in en deelnemen aan een of meerdere brainstormsessies over VpB en gemeenten dan vernemen wij graag uw belangstelling. 

Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl    

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.