Nieuws

Doorbelasten van kosten

Geplaatst: 16 februari 2019
Kenmerk: 2019.05182

Doorbelasten van kosten

Ter zake van het doorbelasten van kosten bestaan veel vragen bij gemeenten. Wij gaan die vragen voor u uitwerken en maken een speciale rubriek op Taxnavigator. U stuurt de vragen en wij werken ze kosteloos uit. Wij verwerken de vragen en antwoorden op het fiscaal platform en gebruiken de documentatie voor de btw-robot 'Taxtronic'.   

Vraag: De gemeente maakt kosten voor het vervangen van openbaar groen als gevolg van het gebruik door een aannemer van dat openbaar groen voor het plaatsen van een steiger. De btw op de kosten is compensabel door de gemeente. De gemeente stuurt voor deze kosten een factuur aan de aannemer. Moet op die factuur dan btw op komen te staan?

Antwoord: De gemeente handelt bij het beheer van de openbare ruimte in de eigen gemeente als overheid. Alleen de gemeente mag handelingen verrichten aan het openbaar gebied van de eigen gemeente. De gemeente handelt bij het vervangen van openbaar groen in de eigen gemeente als overheid. De gemeente kan de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De gemeente int de financiële bijdrage van de aannemer als overheid. De financiële bijdrage is niet belast met btw. De gemeente int de financiële bijdrage immers als overheid en niet als btw-ondernemer.  

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.