Nieuws

Taxnavigator: dynamische nieuwspagina

Geplaatst: 24 mei 2017
Kenmerk: 2017.01346

Taxnavigator: dynamische nieuwspagina

Taxnavigator streeft ernaar gemeenten volledig te informeren over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van btw, het BTW-compensatiefonds, Vennootschapsbelasting en Loonbelasting.

Actualiteit

De nieuwsberichten op de nieuwspagina en het besloten gedeelte van Taxnavigator zijn dynamisch. Wij controleren de actualiteit en vullen berichten aan als daartoe aanleiding bestaat. Met Taxnavigator werkt u in de actualiteit. Het artikel over de herziening van investeringsdiensten is bijvoorbeeld onlangs uitgebreid.

Volledige informatie

Taxnavigator heeft geen commercieel doel bij het opstellen van nieuwsberichten. Wij streven naar volledigheid en willen de lezers zo veel als mogelijk informeren. U kunt aannemen dat wij kennis nemen van de nieuwsbrieven van grote, middelgrote en kleine belastingadviesbureaus. 

Het is niet mogelijk om alle nieuwsberichten via de nieuwsbrief te verspreiden. Op de nieuwspagina treft u ook berichten aan die niet via de nieuwsbrief zijn verspreid. Nieuwsberichten worden doorlopend verwerkt in de modellabeling in het besloten gedeelte van Taxnavigator.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.