Nieuws

Commerciële exploitatie van binnensportaccommodaties

Geplaatst: 17 maart 2018
Kenmerk: 2018.03792

Commerciële exploitatie van binnensportaccommodaties

Taxnavigator heeft met een kleine gemeente een model uitgewerkt dat gemeenten kunnen gebruiken om op een eenvoudige wijze gebruik te kunnen blijven maken van de btw-verrekening c.q. de sportaccommodaties belast met btw te kunnen blijven aanbieden.

Veel gemeenten oriënteren zich op de mogelijkheden om na de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling toch btw te kunnen blijven aftrekken op de btw-aangifte. De btw-sportcompensatieregeling dekt alleen de btw-schade voor zover de binnensportaccommodaties thans als btw-ondernemer worden geëxploiteerd.

Huidige praktijk

De gemeente geeft aan sportverenigingen de gelegenheid om tegen een meer dan symbolische vergoeding sport te beoefenen. De dienstverlening is belast met 6% btw. De btw op de kosten kan de gemeente terugvragen c.q. aftrekken op de btw-aangifte voor zover de gemeentelijke binnensportaccommodaties worden gebruikt voor het tegen vergoeding geven van gelegenheid tot sportbeoefening.

Scholen die primair onderwijs verzorgen mogen veelal gratis gebruik maken van de gemeentelijke binnensportaccommodaties voor het verzorgen van bewegingsonderwijs. De dienstverlening is niet belast met btw en de gemeente kan de btw op de kosten niet aftrekken op de btw-aangifte. De gemeente kan de btw op de kosten die kunnen worden toegerekend aan het gratis laten sporten van scholen die primair onderwijs verzorgen ook niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De btw op de kosten is een kostenpost.

Wordt de gemeentelijke sporthal voor 50% gebruikt voor het tegen een meer dan symbolische vergoeding laten sporten van sportverenigingen en voor 50% gebruikt voor het laten sporten van scholen die primair onderwijs verzorgen dan kan de gemeente de helft van de btw op de kosten aftrekken op de btw-aangifte. De andere helft van de btw is een kostenpost.

Uitbreiding btw-sportvrijstelling 

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling uitgebreid. Een ieder die zonder winstoogmerk de gelegenheid geeft om een sport te beoefenen wordt vrijgesteld van de heffing van btw. De dienstverlening van de gemeente aan de sportverenigingen wordt vrijgesteld van de heffing van btw. De gemeente kan geen btw in aftrek nemen en is ook geen btw verschuldigd. Omdat de btw op de kosten vaak groter is dan de btw die wordt voldaan aan de Belastingdienst ontstaat per saldo een nadeel voor de gemeente. Voor de Belastingdienst ontstaat een belastingvoordeel. Het is de bedoeling dat dit voordeel voor de Belastingdienst wordt ondergebracht in een soort van sportcompensatiefonds. Hoe dit fonds eruit gaat zien is nog niet bekend.

Uitwerking eenvoudige commerciële exploitatie

Taxnavigator heeft met een kleine gemeente een model uitgewerkt dat gemeenten kunnen gebruiken om op eenvoudige wijze gebruik te kunnen blijven maken van de btw-verrekening.

Voor downloaden: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator