Nieuws

BTW-kostenreductie schoolgebouwen

Geplaatst: 14 april 2018
Kenmerk: 2018.03909

BTW-kostenreductie schoolgebouwen

Veel gemeenten bouwen nieuwe schoolgebouwen. De btw ter zake van het ontwerp en de bouw van het schoolgebouw is een kostenpost. De gemeente kan de btw op de kosten van de bouw van het schoolgebouw niet aftrekken op de btw-aangifte. De gemeente kan de btw op de kosten van de bouw van het schoolgebouw ook niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds. In de praktijk zijn de zogenoemde btw-besparende schoolmodellen ontwikkeld om de bouwkosten van een schoolgebouw met ongeveer 10% te verminderen.

Taxnavigator heeft een aantal dossiers onderzocht. Wij concluderen dat gemeenten de btw op de kosten van de bouw van een schoolgebouw nog eenvoudig kunnen beperken omdat een aantal reguliere en wettelijke mogelijkheden van het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds niet worden benut door gemeenten. Bijgaand een overzicht van tien aandachtspunten. 

Wij hebben de tien belangrijkste punten voor u uitgewerkt. 

1. Bouwrijp maken

Bij de bouw van een nieuw schoolgebouw in een nieuwbouwwijk wordt de grond vaak onttrokken uit een gemeentelijke grondexploitatie. De gemeente moet in verband met de onttrekking van de grond uit een grondexploitatie voor de bouw van een schoolgebouw de btw op de kosten van het bouwrijp maken van de onttrokken grond corrigeren op de btw-aangifte. De gecorrigeerde btw inzake het bouwrijp maken van de vierkante meters die aan de grondexploitatie worden onttrokken voor de bouw van een schoolgebouw worden vaak als kostprijsverhogend geboekt. Echter de btw op de vierkante meters die worden gebruikt voor de aanleg van openbaar gebied rondom het schoolplein en de realisatie van de openbare speelplaats kan de gemeente onder voorwaarden compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

2. Speelplaats

Als de speelplaats onderdeel uitmaakt van het openbaar gebied en de gemeente de opdracht geeft voor het ontwerp, de aanleg en de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden van de speelplaats kan de gemeente de btw op de kosten geheel, nagenoeg geheel, of grotendeels compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De architect maakt soms ook het ontwerp van het openbaar gebied. Het is verstandig om met de architect ter zake van het ontwerp van het openbaar gebied separaat te contracteren. Om het recht op compensatie van btw te verkrijgen moet de gemeente contracteren met de architect en de aannemer. De factuur moet door de architect en de aannemer aan de gemeente worden uitgereikt c.q. op naam van de gemeente staan. De gemeente moet eigenaar blijven van de speelplaats. De speelplaats mag niet worden overgedragen aan het schoolbestuur! 

3. Openbaar gebied

De omgeving van het schoolgebouw wordt veelal ook ingericht of aangepast. De gemeente kan de btw op de kosten van de aanleg en onderhoud van het openbaar gebied rondom het nieuwe schoolgebouw compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De architect maakt soms ook het ontwerp van het openbaar gebied. Het is verstandig om met de architect ter zake van het ontwerp van het openbaar gebied separaat te contracteren. De btw op de kosten van het ontwerp van het openbaar gebied kan de gemeente compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Dit geldt ook voor de aanleg en het beheer van het openbaar gebied. Om het recht op compensatie van btw te verkrijgen moet de gemeente contracteren en de factuur moet aan de gemeente zijn uitgereikt c.q. op naam van de gemeente staan. De gemeente blijft eigenaar van het openbaar gebied!

4. Fietsenstalling

Bij de school hoort een fietsenstalling. Als de fietsenstalling onderdeel uitmaakt van het openbaar gebied kan de gemeente de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Als de fietsenstalling onderdeel uitmaakt van het openbaar gebied kan de gemeente de btw op de kosten van de bouw, het beheer en de exploitatie van de fietsenstalling compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

Voor het belastingadvies/downloaden: klik hier. 

Bent u geen abonnee op de fiscale kennisbank Taxnavigator en wilt u graag een proefaccount: klik hier


© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.