Nieuws

Gemeente Nijkerk: terugbetalen btw ingevolge de BCF-herzieningsregels?

Geplaatst: 22 februari 2017
Kenmerk: 2017.02393

Gemeente Nijkerk: terugbetalen btw ingevolge de BCF-herzieningsregels?

In het nieuwsbericht van 3 december 2016 heeft Taxnavigator u uitgebreid geïnformeerd over de procedure van de gemeente Nijkerk (hierna ook: de gemeente) inzake het recht op compensatie van btw met betrekking tot de aanleg van op- en afritten (hierna ook: de aansluiting) naar een Rijksweg. Zoals wij hebben begrepen neemt de Belastingdienst het standpunt in dat de gemeente de gecompenseerde btw moet herzien op grond van de BCF-herzieningsregels. De vraag rijst of de gemeente daadwerkelijk bij het BTW-compensatiefonds gecompenseerde btw moet terugbetalen op grond van de BCF-herzieningsregels.

[klik hier om het volledige artikel te lezen]