Nieuws

Oude btw-bouwgrond / 17, lid 4 gronden

Geplaatst: 13 juli 2019
Kenmerk: 2019.05646

Oude btw-bouwgrond / 17, lid 4 gronden

Verkoopt en levert de gemeente btw-bouwgrond die de gemeente al heel lang in bezit heeft dan is bij de levering mogelijk geen btw en geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit omdat Paragraaf 17.4 Toelichting Overgangsbeschikking Omzetbelasting 1968 van toepassing is.

Het huidige btw-systeem is in 1969 ingevoerd. In het huidige btw-systeem moet de gemeente btw voldoen over de levering van een btw-bouwterrein. In het systeem dat voor 1 januari 1969 gold moest de gemeente bij levering van btw-bouwgrond btw voldoen maar kon de gemeente geen btw op de kosten van het vervaardigen van de btw-bouwgrond in aftrek nemen op de btw-aangifte. Veel gemeenten hadden bij de overgang op 1 januari 1969 naar het btw-systeem bouwgrond op voorraad. Aldus ontstond dubbele heffing van btw. Over de verkoopprijs moest btw worden voldaan en de btw op de kosten van het vervaardigen van de btw-bouwgrond is niet in aftrek genomen. De wetgever heeft daarom een overgangsregime vastgesteld.

Gemeenten hadden op grond van het overgangsregime een keuzemogelijkheid met betrekking tot de btw-bouwgrond die de gemeente op 1 januari 1969 nog in voorraad had. Gemeenten konden alsnog teruggaaf van btw krijgen ter zake van de kosten die voor 1 januari 1969 zijn gemaakt om de gronden btw-bouwrijp te maken. Gemeenten die geen teruggaaf van btw hebben gevraagd kunnen op grond van de Overgangsbeschikking Omzetbelasting 1968 en de toelichting Overgangsbeschikking Omzetbelasting 1968 de oude btw-bouwgrond btw-vrij leveren aan de afnemer. Ter zake van de verkrijging van de oude btw-bouwgrond is alsdan ook geen overdrachtsbelasting verschuldigd. In overleg met de Belastingdienst zijn tekeningen gemaakt waarop de 17, lid 4 gronden zijn gemarkeerd. Een aantal gemeenten beschikt nog over oude 17, lid 4 gronden!

De oude 17, lid 4 gronden zijn met name interessant voor de kopers die geen btw op kunnen aftrekken op de btw-aangifte of kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds zoals woningstichtingen, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en particulieren.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.