Nieuws

Vennootschapsbelasting: Reclame in de openbare ruimte

Geplaatst: 02 februari 2019
Kenmerk: 2019.05146

Vennootschapsbelasting: Reclame in de openbare ruimte

Van verschillende gebruikers van Taxnavigator hebben wij kopieën ontvangen van vragenbrieven die de Belastingdienst onlangs heeft verstuurd met betrekking tot de vennootschapsbelasting en reclameopbrengsten. De Belastingdienst is volgens Taxnavigator gestart met het inventariseren en beoordelen van de verschillende Vpb-dossiers. Wij hebben de vragen uit de verschillende brieven voor u samengevat.

Voor lezen volledige artikel: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.