Nieuws

Sporthal: BTW-compensatiefonds/bewegingsonderwijs

Geplaatst: 28 september 2019
Kenmerk: 2019.04139

Sporthal: BTW-compensatiefonds/bewegingsonderwijs

De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest van 27 september 2019, nr. 18/02894, dat een gemeente geen recht heeft op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds ter zake van het ter beschikking stellen van een sporthal aan een basisschool voor het verzorgen van bewegingsonderwijs.

Voor raadplegen uitspraak Hoge Raad van 27 september 2019, nr. 18/02894. Klik hier

1. Feiten

De gemeente Nissewaard is in 2009 gestart met de bouw van een nieuwe sporthal. De sporthal is in oktober 2012 in gebruik genomen. De gemeente stelt de sporthal om niet ter beschikking aan een basisschool. De sporthal wordt in de avonduren ter beschikking gesteld aan een badmintonvereniging en aan particulieren. De gemeente heeft alle btw op de kosten van de bouw van de sporthal in aftrek genomen op de btw-aangifte. De Belastingdienst heeft de aftrek van btw op de btw-aangifte gecorrigeerd. De sporthal wordt namelijk ook om niet in gebruik geven aan een basisschool voor het verzorgen van bewegingsonderwijs.

De gemeente compenseert de btw die niet op de aangifte in aftrek mag worden genomen bij het BTW-compensatiefonds. Bij het ter beschikking stellen van de sporthal aan de basisschool is volgens de gemeente sprake van een ter beschikkingstelling aan de collectiviteit van (jeugdige) inwoners met als doel het stimuleren en bevorderen van de lichamelijke beweging en gezondheid van kinderen. Van een verstrekking aan een individuele derde is volgens de gemeente geen sprake.

2. Oordeel Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag oordeelt dat sprake is van een verstrekking aan een individuele derde en dat de btw op de bouwkosten daarom is uitgesloten van het recht op compensatie van btw. De gemeente heeft de sporthal om niet ter beschikking gesteld aan de school. De Rechtbank verwijst voor de onderbouwing van het oordeel naar de wetsgeschiedenis inzake het BTW-compensatiefonds. Daarnaast verwijst Rechtbank Den Haag naar het arrest van de Hoge Raad van 18 november 2016 in de zaak van de gemeente Borsele.

Voor downloaden van uitspraak: klik hier

3. Oordeel Gerechtshof Den Haag

Volgens het Gerechtshof is een belangrijk aspect van de zaak in de procedure wat meer op de achtergrond geraakt. Het punt dat meer op de achtergrond is geraakt betreft de rechtsvraag of de gemeente ter zake van het ter beschikking stellen van de sportzaal aan de onderwijsinstelling zeker niet als btw-ondernemer handelt. De zaak wordt daarom door het Gerechtshof terugverwezen naar de Belastingdienst voor een bredere behandeling.

Voor downloaden van uitspraak: klik hier

4. Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest van 27 september 2019, nr. 18/02894, dat een gemeente geen recht heeft op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds ter zake van het ter beschikking stellen van een sporthal aan een basisschool voor het verzorgen van bewegingsonderwijs. De gemeenten heeft de kosten niet gemaakt in het kader van haar btw-onderneming c.q. als btw-ondernemer. Verder bevestigt de Hoge Raad het oordeel van de rechtbank dat met de terbeschikkingstelling van de sporthal aan de school sprake is van een terbeschikkingstelling aan een individuele derde en niet van een prestatie aan een collectiviteit.

Voor raadplegen uitspraak Hoge Raad van 27 september 2019, nr. 18/02894. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.