Nieuws

BTW-verleggingsregel telecommunicatiediensten: reikwijdte

Geplaatst: 12 augustus 2017
Kenmerk: 2017.03110

BTW-verleggingsregel telecommunicatiediensten: reikwijdte

In ons nieuwsbericht 'BTW-verleggingsregel telecommunicatiediensten' van 9 augustus 2017 hebben wij u bericht over de toepassing van een verleggingsregel bij telecommunicatiediensten. De regeling speelt met name als gemeenten of samenwerkingsverbanden telecommunicatiediensten inkopen en deze telecommunicatiediensten doorleveren aan andere gemeenten. Ter zake van het artikel hebben wij veel positieve reacties gehad. Veel lezers hebben ons vragen voorgelegd over de reikwijdte van de btw-verleggingsregel. Wat zijn nu precies telecommunicatiediensten?

In artikel 2a van de Wet op de omzetbelasting geeft de wetgever een omschrijving van telecommunicatiediensten.

Artikel 2a, onderdeel r van de Wet op de omzetbelasting vermeldt: telecommunicatiediensten: diensten waarmee de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, geschriften, beelden en geluiden of informatie van allerlei aard per draad, via radiofrequente straling, langs optische weg of met behulp van andere elektromagnetische middelen mogelijk wordt gemaakt, met inbegrip van de daarmee samenhangende overdracht en verlening van rechten op het gebruik van infrastructuur voor de transmissie, uitzending of ontvangst, waaronder het bieden van toegang tot wereldwijde informatienetten. 

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist en belastingadviseur. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.