Nieuws

MFA: Recht op extra teruggaaf van btw

Geplaatst: 11 mei 2019
Kenmerk: 2019.05425

MFA: Recht op extra teruggaaf van btw

Op 23 april 2019 heeft Advocaat-Generaal Ettema een conclusie genomen onder nummer 17/04489 in de zaak van de gemeente X. De Advocaat-Generaal concludeert dat de gemeente X via de btw-herzieningsregels recht heeft op een extra teruggaaf van btw. De conclusie van de Advocaat-Generaal is een advies aan de Hoge Raad. De Hoge Raad moet nu een oordeel geven.

Voor raadplegen conclusie advocaat-generaal Ettema d.d. 23 april 2019: klik hier

1. Feiten

De gemeente X heeft gymnastiekzalen in eerste instantie voor 40% om niet ter beschikking gesteld aan onderwijsinstellingen die basisonderwijs verzorgen in verband met het bewegingsonderwijs. Na een aantal jaren heeft de gemeente de gymnastiekzalen uitsluitend nog gebruikt voor met btw belaste activiteiten. De gemeente neemt het standpunt in dat zij via de btw-herzieningsregels over een aanvullende teruggaaf beschikt. Immers 40% van de btw is kostprijsverhogend geboekt en op grond van de btw-herzieningsrels bestaat een aanvullend recht op teruggaaf van btw.

2. Uitspraak Gerechtshof-Arnhem

In zijn uitspraak van 15 augustus 2017, nr. 16/01149, heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan in de zaak van de gemeente X over bewegingsonderwijs en de toepassing van de btw-herzieningsregels. Volgens het Gerechtshof ontstaat geen aanvullende teruggaaf van btw op de bouwkosten van gymnastieklokalen. De gymnastiekzalen zijn volgens het Gerechtshof voor 40% niet in gebruik genomen als btw-ondernemer. De gemeente heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Zoals wij hebben begrepen doet de Hoge Raad binnen zes maanden uit spraak in deze zaak.

3. Conclusie advocaat-generaal Ettema

De Advocaat-Generaal analyseert de jurisprudentie en concludeert op basis van een tweetal Poolse zaken dat de gemeente X via de btw-herzieningsregels recht heeft op een extra teruggaaf van btw. De advocaat-generaal bespreekt uitgebreid de zaak C-500/13 (Gmina Międzyzdroje) en de zaak C-140/17 (Gmina Ryjewo).

De lopende procedure van de gemeente X is gepubliceerd onder nummer 17/04489. De conclusie van de Advocaat-Generaal is een advies aan de Hoge Raad. De Hoge Raad moet nu een oordeel geven.

4. Gemeentelijke praktijk

Wij wachten met belangstelling op het arrest van de Hoge Raad. De zaak is van belang voor alle Nederlandse gemeenten. Mogelijk kunnen gemeenten nog additioneel btw terug ontvangen ter zake van gymnastiekzalen, sporthallen, parkeergarages, stadhuizen en andere gemeentelijke onroerende zaken.

Wij bedanken de abonnee voor het toezenden van de conclusie!

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.