Nieuws

Commissaris is niet btw-plichtig

Geplaatst: 15 juni 2019
Kenmerk: 2019.05530

Commissaris is niet btw-plichtig

Op 13 juni 2019 heeft het Europese Hof van Justitie ('HvJ’) uitspraak gedaan in de zaak C-420/18 (IO) over de belastingplicht van commissarissen. Een uitspraak die volgens Taxnavigator ook betekenis heeft voor gemeenten.

Uitspraak Hof van Justitie

Het HvJ heeft geoordeeld dat dat een lid van een raad van commissarissen van een Nederlandse stichting niet zelfstandig economisch activiteiten verricht en daarom niet kwalificeert als een btw-ondernemer. De commissaris handelt volgens het Hof van Justitie in de uitoefening van zijn functie als lid van de raad van commissarissen niet in eigen naam, niet voor eigen rekening en niet onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De commissaris heeft volgens het Hof van Justitie in tegenstelling tot een ondernemer geen enkel economisch bedrijfsrisico.

Voor raadplegen arrest Hof van Justitie van 13 juni 2019 in zaak C-420/18 (IO). Klik hier

Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie heeft het Kamerlid Omtzicht Kamervragen gesteld. Voor raadplegen Kamervragen. Klik hier

Gemeentelijke praktijk

De uitspraak heeft volgens Taxnavigator ook gevolgen voor de gemeentelijke praktijk. De Belastingdienst merkt commissarissen met één commissariaat of meer tot op heden aan als btw-ondernemer. Het arrest van het Hof van Justitie wijkt dan ook af van de huidige Nederlandse praktijk.

Lid van bezwaarcommissie / rekenkamer / Raad van Toezicht

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt in zijn uitspraak van 29 mei 2018, nr. 17/00346 dat een lid van een bezwaarcommissie voor haar werkzaamheden voor de bezwaarcommissie(s) een factuur met btw moet uitreiken. De betreffende werkzaamheden zijn volgens het Gerechtshof economische activiteiten die duurzaam tegen vergoeding zijn verricht. Mevrouw E neemt deel aan het economisch verkeer. Dat de werkzaamheden in persoon moeten worden verricht, het algemeen belang dienen en bij Wet zijn geregeld heeft niet tot gevolg dat geen btw-plicht ontstaat. Mevrouw E heeft ondernemers c.q. inkomensrisico. Haar werkzaamheden zijn te vergelijken met de uitoefening van een vrij beroep.

Voor downloaden uitspraak Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2018, nr. 17/00346: klik hier

Taxnavigator neemt aan dat op grond van het arrest van het Hof van Justitie van 13 juni 2019 in zaak C-420/18 (IO) de leden van bezwaarcommissies en andere commissies, rekenkamers en Raad van Toezicht niet btw-plichtig zijn.

Belastingdienst / Ministerie van Financiën

Wij verwachten dat het Ministerie van Financiën spoedig een beleidsbesluit publiceert over de belastingplicht van commissarissen en andere toezichthouders. In het beleidsbesluit zal ook moeten worden aangeven hoe moet worden omgegaan met de btw die in het verleden onterecht is gefactureerd door commissarissen en andere toezichthouders. Het zal toch niet zo zijn dat door toedoen van het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst in het verleden onterecht gefactureerde btw niet wordt gecorrigeerd c.q. wordt terugbetaald aan de rechtspersonen die deze btw onterecht hebben betaald. Als een belastingplichtige een fout moet herstellen dan moet de Belastingdienst dat ook doen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.