Nieuws

Kantineforfait verhoogd van 11,5% naar 13%

Geplaatst: 24 december 2018
Kenmerk: 2018.04935

Kantineforfait verhoogd van 11,5% naar 13%

In het Besluit van 14 december 2018, nr. 2018-2592, Stcrt 68658, wordt het kantineforfait verhoogd van 11,5% naar 13%. De wijziging gaat in op 1 januari 2019.

1. Inleiding

Veel sportverenigingen exploiteren een kantine. In de kantine worden koffie, thee, limonade en snoep verkocht. De sportvereniging moet ter zake van de ontvangsten 6% btw voldoen. De sportvereniging kan de btw op de inkoop aftrekken op de btw-aangifte. De sportvereniging verkoopt ook bier en andere alcoholhoudende dranken. De sportvereniging moet ter zake van de ontvangsten 21% btw voldoen. Op grond van het Besluit van 18 december 2013, nr. BLKB 2013/2001M, mag de sportvereniging over alle inkomsten tezamen 11,5% btw voldoen.

2. Forfaitair percentage kantine sportverenigingen

In onderdeel 2.1.2 ‘Forfaitair percentage kantine sportverenigingen’ van het Besluit wordt vermeld: “Ik keur onder de volgende voorwaarde goed dat sportverenigingen waarvan de primaire activiteiten zijn vrijgesteld, over hun kantineontvangsten btw voldoen naar een forfaitair percentage als het grensbedrag van artikel 11, lid 1, onderdeel v, van de wet wordt overschreden. Dit percentage bedraagt met ingang van 1 januari 2013: 11,5.VoorwaardeAan toepassing van deze goedkeuring verbind ik de voorwaarde dat de kantine wordt geëxploiteerd als een normale nevenactiviteit als bedoeld in onderdeel 2.1.1.Deze goedkeuring heeft tot gevolg dat de totale kantineontvangsten dan de grondslag vormen van de heffing (11,5/100). Dat wil zeggen niet alleen de opbrengst voor het verstrekken van spijzen en dranken, maar ook de opbrengst uit de exploitatie van speelautomaten en dergelijke”.

Voor raadplegen Besluit van 18 december 2013, nr. BLKB 2013/2001M: klik hier

Kantineforfait verhoogd van 11,5% naar 13%

In het Besluit van 14 december 2018, nr. 2018-2592, Stcrt 68658, wordt het kantineforfait verhoogd van 11,5% naar 13%. De wijziging gaat in op 1 januari 2019. De verhoging c.q. de aanpassing van het kantineforfait houdt verband met de verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% met ingang van 1 januari 2019.

Voorts wordt de regeling c.q. goedkeuring voor bijzondere evenementen/acties voor een ‘goed doel’ versoepeld. Het is niet meer vereist dat de belastinginspecteur voor de aanvang van het evenement schriftelijk akkoord is gegaan met de toepassing van de regeling c.q. de goedkeuring.

Voor raadplegen Besluit van 14 december 2018, nr. 2018-2592: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.