Nieuws

Payrolbedrijven

Geplaatst: 04 januari 2019
Kenmerk: 2019.04992

Payrolbedrijven

Nieuwe regels voor payrollbedrijven

Bijgaand een korte samenvatting van het artikel ‘Nieuwe regels voor payrollbedrijven liggen nu al onder vuur’ uit Trouw van 4 januari 2019.

Naar schatting werken 200.000 werknemers via een payrollconstructie. Een payrollconstructie betreft het volgende model. De opdrachtgever werft zelf een werknemer. Een payrollbedrijf neemt deze werknemer vervolgens (tijdelijk) in dienst. Het payrollbedrijf betaalt het loon en regelt de vakantiedagen.

De payrollwerknemer kan onder andere arbeidsvoorwaarden werken als de ambtenaar in dienst van de gemeente terwijl de ambtenaar en de payrollwerknemer hetzelfde werk verrichten.

In het wetsvoorstel 35 074 (klik hier) is de verplichting opgenomen om werknemers van payrollbedrijven hetzelfde loon te geven als het personeel van de opdrachtgever. Ook moet een adequaat pensioen komen. Het wetsvoorstel is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans waarin ook nieuwe regels staan voor onder meer ontslag, tijdelijke contracten en oproepkrachten. 


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.