Nieuws

Onderwijshuisvesting: BTW: BTW-besparend schoolmodel gemeente Haren/nieuwe generatie btw-besparende schoolmodellen

Geplaatst: 27 februari 2020
Kenmerk: 2020.25154

Onderwijshuisvesting: BTW: BTW-besparend schoolmodel gemeente Haren/nieuwe generatie btw-besparende schoolmodellen

De gemeente Groningen heeft beroep in cassatie ingesteld tegen het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 19 november 2019, nr. 18/00771 t/m 18/00774 in de zaak van de voormalige gemeente Haren over de toepassing van een btw-besparend schoolmodel.

Casus

De voormalige gemeente Haren heeft een nieuw schoolgebouw gebouwd. De gemeente verkoopt en levert het nieuwe schoolgebouw op 9 juli 2015 aan een exploitatiestichting. De koopprijs van het nieuwe schoolgebouw bedraagt 9,2% van de werkelijk gemaakte kosten. Vanwege de met btw belaste levering verzoekt de gemeente om teruggaaf van de btw op de gemaakte kosten. De Belastingdienst weigert om teruggaaf van btw te verlenen. Volgens de Belastingdienst heeft de gemeente geen recht op teruggaaf van btw omdat geen sprake is van een economische activiteit.

Oordeel Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in zijn uitspraak van 19 november 2019, nr. 18/00771 t/m 18/00774, dat de gemeente geen recht heeft op teruggaaf van btw die is betaald in verband met de bouw van het schoolgebouw. De gemeente handelt niet als btw-ondernemer op de algemene markt van projectontwikkeling, bouw en aanneming. De gemeente verricht geen met btw belastbare handeling. De gemeente heeft een nieuw schoolgebouw gebouwd in verband met de huisvestingsverplichting op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs.

De Hoge Raad heeft in de oktober-arresten in de zaak van de gemeente Barendrecht, Brielle en Zwijndrecht een principe uitspraak gedaan over het btw-besparende schoolmodel dat door de gemeente Haren is toegepast.

Nieuwe generatie btw-besparende schoolmodellen

Zoals wij hebben vernomen zijn inmiddels nieuwe btw-besparende schoolmodellen ontwikkeld en toegepast. De nieuwe modellen komen er op neer dat het nieuwe schoolgebouw tegen een geringe vergoeding wordt verkocht en geleverd aan een stichting met de verplichting om het schoolgebouw gedurende veertig jaar tegen een beperkte vergoeding ter beschikking te stellen aan een schoolbestuur. De vergoeding voor het schoolgebouw is gering vanwege de opgelegde verplichting.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.