Nieuws

Taxnavigator weekbericht (15)

Geplaatst: 14 april 2018
Kenmerk: 2018.03923

Taxnavigator weekbericht (15)

Beste lezer en abonnee op de nieuwsbrief Taxnavigator, 

In deze nieuwsbrief hebben wij voor u geen nieuws op het gebied van Vennootschapsbelasting. Zoals wij hebben begrepen hebben de NVRD en de Belastingdienst nog geen overeenstemming bereikt over de Vpb-aspecten van de zogenoemde reststromen. Wordt ter zake van de verkoop van reststromen c.q. grondstoffen winst gerealiseerd en welke omvang heeft die winst dan? Zolang over dit punt geen duidelijkheid bestaat kan door de gemeente niet stellig en zonder voorbehoud een aangifte Vpb worden ingediend. 

Ook met betrekking tot loonheffingen is weinig nieuws verschenen. Wij hebben wel een interessante uitspraak over een ZZP'er inzake het verlenen van AWBZ-zorgdiensten voor u samengevat. 

Met betrekking tot de btw gaan wij in op de ontwikkelingen inzake sport. De VSG is zoals wij hebben begrepen nauw betrokken bij de compensatieregeling Sport. Uit een bericht van de VSG zou kunnen worden opgemaakt dat in het kader van de compensatieregeling Sport wordt afgezien van toepassing van de btw-herzieningsregels. De Staatssecretaris geeft in antwoord op Kamervragen aan dat hij bekijkt of de btw-vrijstelling voor sociaal-culturele activiteiten van toepassing kan zijn op zogenoemde denksporten. 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat gemeenten de mogelijkheid laten liggen om btw op sommige kosten inzake de ontwikkeling van een schoolgebouw te compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Wij hebben voor u een overzicht van de belangrijkste punten opgesteld. 

De modellabelling van Taxnavigator wordt dagelijks geactualiseerd. Uk kunt de ontwikkelingen volgen via het wijzigingenoverzicht bij de modellabeling. De ervaring leert dat gemeenten nog onnodig veel btw als kostprijsverhogend boeken. Met de modellabelling van Taxnavigator kunt u eenvoudig de btw-labelling van uw gemeente actualiseren. Wij hebben de huisvesting van een politiepost in het gemeentehuis en de realisatie van de gemeentelijke huiskamer voor u uitgewerkt. Ook het onderdeel parkeren in de modellabellingis geactualiseerd. Wij hebben een onderdeel over btw en fietsparkeren aan de modellabelling toegevoegd.  

Laat u verassen en neem eens een kijkje in onze kennisbank 'Taxnavigator'. Wij horen graag uw ervaring.  

Bent u geen abonnee en wilt u graag een proefaccount: klik hier

Wij wensen u veel leesplezier. Doe uw voordeel met onze tips. Heeft u een lezersvraag dan vernemen wij die graag. 

met hartelijke groet, Team Taxnavigator!