Nieuws

Actualiteiten Hof van Justitie

Geplaatst: 12 december 2017
Kenmerk: 2017.03426

Actualiteiten Hof van Justitie

Bij het Hof van Justitie lopen veel procedures over btw en de interpretatie van Europese btw-regelgeving. Wij hebben twee lopende zaken geselecteerd die van belang kunnen zijn voor gemeenten.

1. Zaak C-665/16 (Gmina Wrocław)

Op woensdag 13 december 2017 heeft bij het Hof van Justitie in Luxemburg de mondelinge behandeling van zaak C-665/16 (Gmina Wrocław) plaatsgevonden. De procedure betreft de vraag of de gemeente Wroclaw btw moet voldoen in verband met de overdracht van een weg aan een ander orgaan van de gemeente. Heeft de gemeente de weg onder bezwarende titel geleverd?  

De zaak kan ook voor de Nederlandse praktijk van belang zijn. Wellicht geeft het Hof van Justitie duidelijke richtlijnen over sfeerovergangen binnen de gemeente. Bijvoorbeeld binnen het grondbedrijf vinden regelmatig verschuivingen plaats van de btw-ondernemerssfeer naar de overheidssfeer en omgekeerd. 

Voor meer informatie over deze zaak: klik hier

2. Zaak C-140/17 (Gmina Ryjewo) 

Op donderdag 11 januari 2018 vindt de mondelinge behandeling plaats van de zaak C-140/17 ( Gmina Ryjewo). De gemeente heeft een nieuwe MFA gebouwd die de gemeente aanvankelijk eerst om niet ter beschikking zou stellen. Later wordt de MFA (ook voor een deel) verhuurd en commercieel geëxploiteerd. In hoeverre heeft de gemeente recht op teruggaaf van btw op de kosten? 

De zaak kan ook voor de Nederlandse praktijk van belang zijn. Wellicht bevestigt het Hof van Justitie dat de btw-herzieningsregels ook van toepassing bij gemengd gebruik van gemeentelijke gebouwen voor overheidsactiviteiten/gebruik om niet en economische activiteiten. Wij denken aan een gemeentelijke gymnastiekzaal die door de week om niet ter beschikking wordt gesteld aan scholen die primair onderwijs verzorgen en sportverenigingen die tegen een meer dan symbolische vergoeding in de avonduren, de weekenden, de schoolvakanties en de woensdagmiddagen kunnen sporten. 

Voor meer informatie over deze zaak: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator