Nieuws

Stavaza: Sportdossier en btw

Geplaatst: 01 december 2018
Kenmerk: 2018.04885

Stavaza: Sportdossier en btw

Het sportdossier is voor veel gemeenten een lastig dossier. Het verzamelen van de benodigde informatie voor de SPUK-aanvraag kost meer tijd dan wordt aangenomen. Daarnaast bestaan nog tal van onduidelijkheden over de verschillende regelingen.

SPUK

Moeten de kosten van het bewegingsonderwijs ook worden meegenomen in de SPUK-aanvraag? Een aantal belastingadvieskantoren benadrukt dat de kosten van bewegingsonderwijs voor subsidie in aanmerking komen. Dit omdat in het zogenoemde vraag en antwoord een vraag en antwoord is verwijderd waarin expliciet wordt vermeld dat de kosten van bewegingsonderwijs niet voor SPUK in aanmerking komen. Wij nemen aan dat op korte termijn een expliciete uitspraak komt van het Ministerie van VWS.

Sportbedrijven

Omtrent de btw-positie van veel sportbedrijven bestaat nog geen duidelijkheid. Over enkele weken start 2019 en nog veel fiscale vragen zijn niet beantwoord. Volgens Taxnavigator sleept het sportdossier al geruime tijd en van het Ministerie van Financiën had een uitgebreid overleg met de sector mogen worden verwacht voor het tot stand komen van de plannen en niet na de presentatie van de plannen. Bij veel wetsvoorstellen wordt de sector vooraf geconsulteerd. Het past niet om in het Belastingplan 2019 een regeling voor sportbedrijven aan te kondigen die met ingang van 1 januari 2019 moet ingaan. De Belastingdienst hanteert bij het opzeggen van een afspraak een veel langere overgangstermijn. 

Amateursportorganisaties

Ook met betrekking tot de subsidieregeling voor amateursportorganisaties bestaat nog veel onduidelijkheid. Is het verstandig om de subsidie in 2019 te claimen of kan beter worden gewacht tot in 2020. De btw op kosten gas en elektriciteit komen niet voor subsidie bij de BOSA in aanmerking. Wat gebeurt er als de gemeente deze kosten maakt? 

Sporthallen 

De stichting die een sporthal exploiteert kan de btw op de kosten niet meer aftrekken op de btw-aangifte. Heeft de exploitant de administratie al aangepast. Voor zover de sporthal ook wordt gebruikt voor het belast met btw maken van reclame komt de btw op de kosten van verwarming en verlichting van de sporthal voor een gedeelte voor aftrek via de btw-aangifte in aanmerking. Wij adviseren u ter zake van het recht op aftrek van btw afspraken te maken met de Belastingdienst.  

Cursus 

Op 12 december 2018 verzorgt Joep Swinkels de cursus btw en sport(structuren). Bijgaand een kort overzicht van de inhoud van de cursus. In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende subsidieregeling zoals de SPUK en de subsidieregeling voor amateursportorganisaties BOSA.

De cursus wordt verzorgd op 12 december 2018. Voor meer informatie: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.