Nieuws

SPUK-samenwerkingsmodel

Geplaatst: 16 februari 2019
Kenmerk: 2019.05178

SPUK-samenwerkingsmodel

Taxnavigator heeft het SPUK-samenwerkingsmodel ontwikkelt waarmee de kosten van btw bij de exploitatie van sportaccommodaties kunnen worden beperkt. Het model kan ook worden toegepast door sportbedrijven. Mogelijk kunnen de kosten van btw voor de sportvereniging nog verder worden beperkt dan thans het geval is.

De gemeente is eigenaar van het sportcomplex en verhuurt het sportcomplex aan een stichting die het sportcomplex exploiteert door het geven van gelegenheid tot sportbeoefening aan één meer sportverenigingen.

Tot 1 januari 2019

De dienstverlening van de stichting was tot 1 januari 2019 belast met 6% btw. De stichting verleende met btw belaste sportdiensten aan één of meer sportverenigingen en de stichting kon alle btw op de kosten in aftrek nemen op de btw-aangifte. De 6% btw die de stichting factureerde is een kostenpost voor de sportvereniging. Omdat de sportstichting het sportcomplex voor meer dan 90% gebruikt voor het verrichten van met btw belaste prestaties konden de gemeente en de sportstichting opteren voor een met btw belaste huur. De btw op de huur is voor de stichting geen kostenpost. De stichting voldoet aan het 90%-criterium en de stichting kan de btw op de huur geheel of nagenoeg geheel op de btw-aangifte in aftrek nemen. Door de met btw belaste huur kan de gemeente de btw op de kosten van de bouw, renovatie, onderhoud en exploitatie van het sportcomplex in aftrek nemen. Per saldo ontstaat een belastingvoordeel. Ter zake van het sporten betaalt de sportvereniging slechts 6% btw.

Na 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 is de dienstverlening van de stichting vrijgesteld van btw. De stichting heeft geen winstoogmerk in de zin van de btw. De stichting kan overschotten niet uitkeren aan aandeelhouders en/of leden. De stichting factureert geen btw en kan geen btw op de kosten meer in aftrek nemen op de btw-aangifte. De stichting brengt met ingang van 1 januari 2019 geen 6% btw meer in rekening en kan de btw op de kosten die kan worden toegerekend aan het geven van gelegenheid tot sportbeoefening ook niet meer in aftrek nemen op de btw-aangifte. De btw op de kosten wordt een kostenpost. Via de BOSA kan de stichting een subsidie krijgen voor 20% van de kosten inzake aanschaf sport/spelmateriaal en investeringskosten/onderhoudskosten in sportpark. De btw op kosten, gas, elektriciteit, schoonmaak, bewaking en andere kosten van exploitatie wordt een kostenpost.

Reikwijdte SPUK

Voor de gemeenten geldt de subsidieregeling SPUK. De gemeente krijgt in tegenstelling tot amateursportaccommodaties ook subsidie voor de kosten van gas, elektriciteit, schoonmaak, exploitatie etc. De SPUK geeft subsidie voor alle kosten ter zake waarvan btw is gefactureerd. De SPUK heeft ruimere werking dan BOSA.

SPUK-model

De stichting beëindigt de huur van het sportpark. De gemeente gaat gelegenheid tot sportbeoefening geven aan de sportverenigingen. De dienstverlening van de gemeente aan de sportverenigingen is met ingang van 1 januari 2019 vrijgesteld van heffing van btw. De gemeente factureert geen btw aan de sportverenigingen en de gemeente kan geen btw op de kosten in aftrek nemen op de btw-aangifte. De gemeente kan de btw op de kosten claimen bij SPUK. Dit geldt voor alle btw op de kosten.

Het SPUK-model kan op verschillende wijzen worden geïmplementeerd.

Voor verder lezen: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.